استفاده از ظرفیت نهادی صندوق ها به ویژه صندوق زنان برای ارایه خدمت به سهامداران در دستور کار قرار گیرد
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

استفاده از ظرفیت نهادی صندوق ها به ویژه صندوق زنان برای ارایه خدمت به سهامداران در دستور کار قرار گیرد

استفاده از ظرفیت نهادی صندوق ها به ویژه صندوق زنان برای ارایه خدمت به سهامداران در دستور کار قرار گیرد

تفاهم‌نامه همکاری‌ بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امضاء شد
چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

تفاهم‌نامه همکاری‌ بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری‌ بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی امضاء شد

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بستر قانونی خوبی  برای ماندگاری منابع مالی درتوسعه پایدار کشاورزی هستند

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بستر قانونی خوبی برای ماندگاری منابع مالی درتوسعه پایدار کشاورزی هستند

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بستر قانونی خوبی برای ماندگاری منابع مالی درتوسعه پایدار کشاورزی هستند

اعطای بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به سهام داران صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

اعطای بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به سهام داران صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید

اعطای بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به سهام داران صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در دولت تدبیر و امید

صندوق استان خراسان رضوی میتواند در فرآیند پیاده سازی الگوی توسعه بخش کشاورزی نقش مطلوبی ایفاء کند

صندوق استان خراسان رضوی میتواند در فرآیند پیاده سازی الگوی توسعه بخش کشاورزی نقش مطلوبی ایفاء کند

صندوق استان خراسان رضوی میتواند در فرآیند پیاده سازی الگوی توسعه بخش کشاورزی نقش مطلوبی ایفاء کند

صندوق استان همدان با اجرای الگوهای مبتنی بر دانش می تواند در استقرار زنجیره ارزش کشاورزی پیشرو باشد

صندوق استان همدان با اجرای الگوهای مبتنی بر دانش می تواند در استقرار زنجیره ارزش کشاورزی پیشرو باشد

صندوق استان همدان با اجرای الگوهای مبتنی بر دانش می تواند در استقرار زنجیره ارزش کشاورزی پیشرو باشد

سرمایه های انسانی و توانمندسازی آنان نقشی بی بدیل در توسعه یافتگی شرکت مادر تخصصی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی دارند

سرمایه های انسانی و توانمندسازی آنان نقشی بی بدیل در توسعه یافتگی شرکت مادر تخصصی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی دارند

سرمایه های انسانی و توانمندسازی آنان نقشی بی بدیل در توسعه یافتگی شرکت مادر تخصصی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی دارند

برگزاری جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه کشاورزی دانش بنیان

برگزاری جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه کشاورزی دانش بنیان

برگزاری جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه کشاورزی دانش بنیان

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران می تواند الگوهای مناسبی را در این بخش طراحی و عملیاتی کند

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران می تواند الگوهای مناسبی را در این بخش طراحی و عملیاتی کند

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران می تواند الگوهای مناسبی را در این بخش طراحی و عملیاتی کند

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو