برنامه سال ۱۳۹۹ در هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی بررسی شد
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ 3 روز قبل

برنامه سال ۱۳۹۹ در هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی بررسی شد

برنامه سال ۱۳۹۹ در هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی بررسی شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹، جلسه هیأت مدیره صندوق بیمه کشاورزی با هدایت دکتر محمدابراهیم حسن نژاد، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی و با حضور اعضاء هیأت مدیره و شماری از مدیران ستادی در محل سرای گفتگوی ستاد صندوق بیمه کشاورزی، برگزار شد. در این نشست، ضمن بررسی عملکرد این نهاد مؤثر در…

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک سیل از شبکه یک سیما
پنج شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع نقش بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک سیل از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه تنه منابع طبیعی از شبکه یک سیما
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه تنه منابع طبیعی از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه تنه درختان مثمر از شبکه یک سیما
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه تنه درختان مثمر از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه دام صنعتی از شبکه یک سیما
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه دام صنعتی از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه دام سبک از شبکه یک سیما
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه دام سبک از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه دام سبک از شبکه یک سیما
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه دام سبک از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا

ماهنامه خبری – اطلاع رسانی صندوق بیمه کشاورزی (شماره پنجـم) منتشر شد با کمال احترام دعوت می شود؛ از طریق پیوند زیر ماهنامه پیام بیمه کشاورزی (شماره ۵) را مطالعه فرمائید. http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/mhnmhpnjm-nskhhdyjytl.pdf

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه طیور از شبکه یک سیما
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی "بیمه سبـز" با موضوع بیمه طیور از شبکه یک سیما

بیمه کشاورزی همگام با مردم بر ای مقابله با شیوع ویروس کرونا با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم نموده است. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در واپسین روزهای کاری سال جاری با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه…

پخش برنامه تلویزیونی بیمه دیجیتال کشاورزی ایران از شبکه یک سیما
پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

پخش برنامه تلویزیونی بیمه دیجیتال کشاورزی ایران از شبکه یک سیما

ماهنامه خبری – اطلاع رسانی صندوق بیمه کشاورزی (شماره پنجـم) منتشر شد با کمال احترام دعوت می شود؛ از طریق پیوند زیر ماهنامه پیام بیمه کشاورزی (شماره ۵) را مطالعه فرمائید. http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/mhnmhpnjm-nskhhdyjytl.pdf

شماره پنجم ماهنامه پیام بیمه کشاورزی منتشر شد
یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 2 ماه قبل

شماره پنجم ماهنامه پیام بیمه کشاورزی منتشر شد

ماهنامه خبری – اطلاع رسانی صندوق بیمه کشاورزی (شماره پنجـم) منتشر شد از طریق لینک پیوندی ذیل ماهنامه پیام بیمه کشاورزی (شماره ۵) را ملاحظه فرمائید. http://www.sbkiran.ir/sites/default/files/files/article/mhnmhpnjm-nskhhdyjytl.pdf

حضور بیمه کشاورزی در حرم امام خمینی (ره)
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ 2 ماه قبل

حضور بیمه کشاورزی در حرم امام خمینی (ره)

همزمان با دهه مبارک فجر حضور بیمه کشاورزی در حرم امام خمینی (ره) به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، روز بیستم بهمن ۹۸، قائم مقام و شماری از مدیران و کارکنان نظام بیمه کشاورزی کشور، به همراه سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، نماینده ولی فقیه و جمعی از کارکنان این وزارتخانه، ضمن حضور در آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی و قرائت فاتحه، با آرامان های ایشان، تجدید میثاق نمودند.

بیمه طیور در ایران از حیث تعداد و کیفیت اجرای فراگیر در منطقه، بی نظیر است
یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 2 ماه قبل

بیمه طیور در ایران از حیث تعداد و کیفیت اجرای فراگیر در منطقه، بی نظیر است

بیمه طیور در ایران از حیث تعداد و کیفیت اجرای فراگیر در منطقه، بی نظیر است در چارچوب مصوبات وزارت جهاد کشاورزی در چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقـلاب اسلامی ایـران، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، طی سفری به استان بوشهر، در مناطق تولیدی این استان حضور یافت. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، روز شنبه ششم ۱۹ بهمن ماه ۹۸، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی…

حضور  رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در صندوق بیمه کشاورزی
شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 2 ماه قبل

حضور  رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در صندوق بیمه کشاورزی

حضور رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور در صندوق بیمه کشاورزی به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز ۱۶ بهمن ۹۸ دکتر شاهرخ رمضان نژاد، رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور از سامانه جامع بیمه کشاورزی بازدید کرد. در این بازدید که با حضور دکتر حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضاء هیأت مدیره و جمعی از مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی انجام شد، نحوه اجرای…

یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 2 ماه قبل

یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است

در سال جاری تاکنون یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت شده است به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، بعداز ظهر سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، در نشست خبری در محل اتاق پایش و راهبری سامانه جامع بیمه کشاورزی، با بیان سیاست های جدید بیمه کشاورزی در سال جاری از پرداخت یازده هزار و دویست و پنجاه میلیارد…

پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال غرامت به صنعت طیور کشور
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 2 ماه قبل

پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال غرامت به صنعت طیور کشور

پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال غرامت به صنعت طیور کشور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از پرداخت ۳۲۰ میلیارد ریال غرامت به صنعت طیور کشور در سال جاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، صبح روز سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸، در آئین گشایش هفتمین کنگره بین‌المللی دامپزشکی طیور، در محل هتل المپیک تهران گفت: طی دو سال اخیر، بیمه…

آئین یـادبود زنده یاد دکتر آلما اولادی برگزار شد
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ 3 ماه قبل

آئین یـادبود زنده یاد دکتر آلما اولادی برگزار شد

آئین یـادبود زنده یاد دکتر آلما اولادی برگزار شد آئین مشترک بانک کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی جهت یـادبـود نخبـه ریاضی کشور که در سانحه پرواز اوکراین جان باخته بود، نیمروز نخستین روز بهمن ۹۸ در محل نـمازخانه ستاد بانک کشاورزی برگزار شد. در این آئین که با حضور گسترده همکاران برگزار شد، مدیر عامل، قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، رئیس هیأت مدیره و اعضاء هیأت مدیره بانک و صندوق بیمه کشاورزی و شماری از…

آئین سپاس از رئیس اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ 3 ماه قبل

آئین سپاس از رئیس اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد

آئین سپاس از رئیس اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، آئین قدردانی از خدمات محمد کریمان رئیس اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق بیمه کشاورزی صبح روز نخستین روز از بهمن ماه ۹۸، در محل ستاد صندوق بیمه کشاورزی با حضور شماری از مدیران ارشد صندوق بیمه کشاورزی برگزار شد. روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی برای ایشان در ادامه…

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو