بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه ایجاد مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و روستایی مجتمع انباری امین آباد شهر ری در استان تهرا ن
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه ایجاد مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و روستایی مجتمع انباری امین آباد شهر ری در استان تهرا ن

بازدید وزیر جهاد کشاورزی از پروژه ایجاد مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و روستایی مجتمع انباری امین آباد شهر ری در استان تهرا ن

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد : ساماندهی و بهینه سازی ساختار شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در سال جهش تولید
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد : ساماندهی و بهینه سازی ساختار شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در سال جهش تولید

مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر داد : ساماندهی و بهینه سازی ساختار شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی در سال جهش تولید

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد: خرید بیش از دو میلیون تن گندم تضمینی تا کنون توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران
شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹ 2 ماه قبل

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد: خرید بیش از دو میلیون تن گندم تضمینی تا کنون توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران

تاکنون خرید بیش از دو میلیون تن گندم تضمینی – مباشرتی توسط شبکه تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران خریداری شد.

نشست صمیمی مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و تشکلهای بخش کشاورز ی
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ 4 ماه قبل

نشست صمیمی مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و تشکلهای بخش کشاورز ی

نشست صمیمی مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و تشکلهای بخش کشاورز ی

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو