رشد ۲۵ درصدی آموزش و توانمند سازی کارکنان سازمان‌ تعاون روستایی کشور
سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

رشد ۲۵ درصدی آموزش و توانمند سازی کارکنان سازمان‌ تعاون روستایی کشور

رشد ۲۵ درصدی آموزش و توانمند سازی کارکنان سازمان‌ تعاون روستایی کشور لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رشد ۲۵ درصدی آموزش و توانمند سازی کارکنان سازمان‌ تعاون روستایی کشور

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد : افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد : افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد : افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد : افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد : افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد : افزایش گستره نظارتی سازمان مرکزی تعاون روستایی بر عملکرد شبکه تعاونیهای تحت پوشش

نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران

نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران

نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران

نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: نهادسازی با تشکیل شرکت های تعاونی تخصصی محصولی در کشاورزی ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: مطالبات گوجه کاران صد در صد تسویه شد
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: مطالبات گوجه کاران صد در صد تسویه شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: مطالبات گوجه کاران صد در صد تسویه شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: مطالبات گوجه کاران صد در صد تسویه شد

حمایت اتحادیه‌ها و تشکل‌های سراسری روستائی و کشاورزی ایران از جناب آقای دکتر کاظم خاوازی
سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۸ 1 ماه قبل

حمایت اتحادیه‌ها و تشکل‌های سراسری روستائی و کشاورزی ایران از جناب آقای دکتر کاظم خاوازی

اتحادیه‌ها و تشکل‌های سراسری روستائی و کشاورزی ایران حمایت خود از جناب آقای دکتر کاظم خاوازی، وزیر پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را طی نامه ای و امضا دسته جمعی، به محضر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند.۱۳۹۸/۱۲/۰۵ لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: حمایت اتحادیه‌ها و تشکل‌های سراسری روستائی و کشاورزی ایران از جناب

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو