نشست صمیمی مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و تشکلهای بخش کشاورز ی
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

نشست صمیمی مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و تشکلهای بخش کشاورز ی

نشست صمیمی مهندس غنی زاده سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با اعضای هیئت مدیره سازمان، مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و تشکلهای بخش کشاورز ی

هفتمین گردهمایی ” بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی ” در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرا ن
سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

هفتمین گردهمایی ” بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی ” در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرا ن

هفتمین گردهمایی ” بررسی مطالعات تطبیقی و آموزه های تجارب بین المللی کشاورزی قراردادی ” در سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرا ن

معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد : چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی تا افق ۱۴۰ ۴
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 2 ماه قبل

معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد : چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی تا افق ۱۴۰ ۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد : چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی تا افق ۱۴۰ ۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد : چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی تا افق ۱۴۰ ۴
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 2 ماه قبل

معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد : چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی تا افق ۱۴۰ ۴

معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد : چشم انداز برنامه تولید و تدارک انواع بذور محصولات زراعی اساسی تا افق ۱۴۰ ۴

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو