سومین جشنواره طلای سرخ(زعفران) در روستای گردشگری دماب از توابع شهرستان نجف آباد و توسط شرکت تعاونی روستایی شهر دهق برگزار شد.
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

سومین جشنواره طلای سرخ(زعفران) در روستای گردشگری دماب از توابع شهرستان نجف آباد و توسط شرکت تعاونی روستایی شهر دهق برگزار شد.

سومین جشنواره طلای سرخ(زعفران) در روستای گردشگری دماب از توابع شهرستان نجف آباد و توسط شرکت تعاونی روستایی شهر دهق برگزار شد.

بازدید مهندس علی آبادی عضو محترم هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وضعیت خرید حمایتی زعفران در تربت حیدریه
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ 1 ماه قبل

بازدید مهندس علی آبادی عضو محترم هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وضعیت خرید حمایتی زعفران در تربت حیدریه

بازدید مهندس علی آبادی عضو محترم هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از وضعیت خرید حمایتی زعفران در تربت حیدریه

جلسه کمیته انتخاب نمونه های ملی سال ۹۸-۹۷ وزارت جهاد کشاورزی درحوزه تشکل ها ی بخش کشاورزی در دبیرخانه مرکزی انتخاب نمونه های موسسه ترویج وآموزش برگزار شد
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 1 ماه قبل

جلسه کمیته انتخاب نمونه های ملی سال ۹۸-۹۷ وزارت جهاد کشاورزی درحوزه تشکل ها ی بخش کشاورزی در دبیرخانه مرکزی انتخاب نمونه های موسسه ترویج وآموزش برگزار شد

جلسه کمیته انتخاب نمونه های ملی سال ۹۸-۹۷ وزارت جهاد کشاورزی درحوزه تشکل ها ی بخش کشاورزی در دبیرخانه مرکزی انتخاب نمونه های موسسه ترویج وآموزش برگزار شد

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو