نشست مشترک دفتر توسعه، آموزش وترویج تعاونی ها وتشکل ها با مدیران سامانه مدیریت بازار وتجاری سازی محصولات کشاورزی (استارتاپ سروبان)
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 6 روز قبل

نشست مشترک دفتر توسعه، آموزش وترویج تعاونی ها وتشکل ها با مدیران سامانه مدیریت بازار وتجاری سازی محصولات کشاورزی (استارتاپ سروبان)

نشست مشترک دفتر توسعه، آموزش وترویج تعاونی ها وتشکل ها با مدیران سامانه مدیریت بازار وتجاری سازی محصولات کشاورزی (استارتاپ سروبان)

ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در گفتگوی مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با برنامه تلویزیونی رویش
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 6 روز قبل

ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در گفتگوی مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با برنامه تلویزیونی رویش

ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی در گفتگوی مدیرکل دفتر ساماندهی صنوف و تشکلهای مردم نهاد با برنامه تلویزیونی رویش

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان

جلسه مشترک دفتر ساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد با انجمن صنفی توزیع کنندگان عمده نهاده های دام، طیور و آبزیان

یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

به گزارش روابط عمومی مدیریت تعاون روستایی خراسان شمالی، مهندس علی آبادی عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از انبار نگهداری زعفران، مرکز خرید و بازارچه در حال احداث زعفران در شهرستان فاروج بازدید کرد. ⬅️این بازدید در طول سفر یکروزه مهندس علی آبادی، عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به

همکاری ومشارکت تعاونی روسـتایی زنان شیروان شهرستان بروجرد با نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)در پروژه حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار وکسب وکارهای کوچک آسـیب دیده از شـیوع covid19
سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ 3 هفته قبل

همکاری ومشارکت تعاونی روسـتایی زنان شیروان شهرستان بروجرد با نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)در پروژه حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار وکسب وکارهای کوچک آسـیب دیده از شـیوع covid19

همکاری ومشارکت تعاونی روسـتایی زنان شیروان شهرستان بروجرد با نمایندگی برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)در پروژه حمایت از مشاغل زنان سرپرست خانوار وکسب وکارهای کوچک آسـیب دیده از شـیوع covid19

گزارش جلسه مشترک دفتر برنامه ریزی و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها وتشکل ها
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

گزارش جلسه مشترک دفتر برنامه ریزی و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها وتشکل ها

گزارش جلسه مشترک دفتر برنامه ریزی و سرمایه گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها وتشکل ها

اولین دیدار جلسه مشترک اعضای شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی تحت پوشش سازمان با مدیرعامل جدید سازمان برگزار شد.
دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

اولین دیدار جلسه مشترک اعضای شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی تحت پوشش سازمان با مدیرعامل جدید سازمان برگزار شد.

اولین دیدار جلسه مشترک اعضای شورای هماهنگی اتحادیه ها و تشکلهای روستایی و کشاورزی تحت پوشش سازمان با مدیرعامل جدید سازمان برگزار شد.

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران : استارتاپ های شبکه تعاون روستایی استان ها باید قابلیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را دارا باشد
شنبه ۱ شهریور ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران : استارتاپ های شبکه تعاون روستایی استان ها باید قابلیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را دارا باشد

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران : استارتاپ های شبکه تعاون روستایی استان ها باید قابلیت صادرات و واردات محصولات کشاورزی را دارا باشد

بر گزاری کارگاه آموزشی زنجیره تولید وارزش باتاکید برصنایع تبدیلی وتکمیلی وآشنایی با عملکرد سیستم ,GISGPS به صورت مجازی (وب کنفرانس)
سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

بر گزاری کارگاه آموزشی زنجیره تولید وارزش باتاکید برصنایع تبدیلی وتکمیلی وآشنایی با عملکرد سیستم ,GISGPS به صورت مجازی (وب کنفرانس)

بر گزاری کارگاه آموزشی زنجیره تولید وارزش باتاکید برصنایع تبدیلی وتکمیلی وآشنایی با عملکرد سیستم ,GISGPS به صورت مجازی (وب کنفرانس)

بازدید عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از انبار ذخیره زعفران و همچنین بازار در حال راه اندازی تعاون روستایی خراسان رضوی
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 1 ماه قبل

بازدید عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از انبار ذخیره زعفران و همچنین بازار در حال راه اندازی تعاون روستایی خراسان رضوی

بازدید عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از انبار ذخیره زعفران و همچنین بازار در حال راه اندازی تعاون روستایی خراسان رضوی

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو