بازدیدمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرکشورازشرکت تعاونی فرآورده های لبنی سفیدآب رانکوه املش
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

بازدیدمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرکشورازشرکت تعاونی فرآورده های لبنی سفیدآب رانکوه املش

بازدیدمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرکشورازشرکت تعاونی فرآورده های لبنی سفیدآب رانکوه املش لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بازدیدمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرکشورازشرکت تعاونی فرآورده های لبنی سفیدآب رانکوه املش

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان: تامین و تولید ۲۵درصد گوشت مصرفی کشور توسط عشایر استان گیلان
چهارشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان: تامین و تولید ۲۵درصد گوشت مصرفی کشور توسط عشایر استان گیلان

رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان: تامین و تولید ۲۵درصد گوشت مصرفی کشور توسط عشایر استان گیلان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان: تامین و تولید ۲۵درصد گوشت مصرفی کشور توسط عشایر استان گیلان

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو