۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد آزاد تا فروردین سال آینده نهالکاری میشود
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ 1 ساعت قبل

۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد آزاد تا فروردین سال آینده نهالکاری میشود

۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد آزاد تا فروردین سال آینده نهالکاری میشود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: ۷۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد آزاد تا فروردین سال آینده نهالکاری میشود

دوهزارو۱۰۰ هکتار از پایاب سد آزاد تا پایان ۱۴۰۰ به باغات تبدیل میشود
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ 1 ساعت قبل

دوهزارو۱۰۰ هکتار از پایاب سد آزاد تا پایان ۱۴۰۰ به باغات تبدیل میشود

دوهزارو۱۰۰ هکتار از پایاب سد آزاد تا پایان ۱۴۰۰ به باغات تبدیل میشود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: دوهزارو۱۰۰ هکتار از پایاب سد آزاد تا پایان ۱۴۰۰ به باغات تبدیل میشود

کردستان بستری برای توسعه دامپروری
پنج شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹ 2 روز قبل

کردستان بستری برای توسعه دامپروری

برخورداری از تنوع آب و هوایی، خاک و پوشش گیاهی مناسب و سایر مواهب طبیعی باعث شده تا کشاورزی و دامپروری کردستان مقابل صنعت حرفی برای گفتن داشته باشد.

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی  اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان
چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۹ 3 روز قبل

برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از مورخ ۲۱لغایت ۲۴ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو