پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات بخش کشاورزی در کردستان/۲۷ درصد ارزش ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 2 روز قبل

پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات بخش کشاورزی در کردستان/۲۷ درصد ارزش ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است

پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات بخش کشاورزی در کردستان/۲۷ درصد ارزش ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پرداخت ۱۹۱ میلیارد تومان تسهیلات بخش کشاورزی در کردستان/۲۷ درصد ارزش ناخالص داخلی استان مربوط به بخش کشاورزی است

فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 2 روز قبل

فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور

فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور

درجلسه هیئت نظارت،  ۶ فقره پرونده طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی تعیین تکلیف شد
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 3 روز قبل

درجلسه هیئت نظارت، ۶ فقره پرونده طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی تعیین تکلیف شد

درجلسه هیئت نظارت، ۶ فقره پرونده طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی تعیین تکلیف شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: درجلسه هیئت نظارت، ۶ فقره پرونده طرح های کشاورزی وغیر کشاورزی تعیین تکلیف شد

ایجاد اشتغال و رضایت مندی بهره برداران با برونسپاری امورات به بخش خصوصی
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 3 روز قبل

ایجاد اشتغال و رضایت مندی بهره برداران با برونسپاری امورات به بخش خصوصی

ایجاد اشتغال و رضایت مندی بهره برداران با برونسپاری امورات به بخش خصوصی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: ایجاد اشتغال و رضایت مندی بهره برداران با برونسپاری امورات به بخش خصوصی

تحول اشتغال و تولید با اجرای طرح توسعه باغات به عنوان طرح پیشران کشاورزی
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 4 روز قبل

تحول اشتغال و تولید با اجرای طرح توسعه باغات به عنوان طرح پیشران کشاورزی

تحول اشتغال و تولید با اجرای طرح توسعه باغات به عنوان طرح پیشران کشاورزی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: تحول اشتغال و تولید با اجرای طرح توسعه باغات به عنوان طرح پیشران کشاورزی

معرفی و تجلیل از کارشناسان الگو منجر به ایجاد انگیزه در مجموعه خواهد شد
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

معرفی و تجلیل از کارشناسان الگو منجر به ایجاد انگیزه در مجموعه خواهد شد

معرفی و تجلیل از کارشناسان الگو منجر به ایجاد انگیزه در مجموعه خواهد شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معرفی و تجلیل از کارشناسان الگو منجر به ایجاد انگیزه در مجموعه خواهد شد

فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور

فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: فعال‌سازی ۶۰۱ واحد راکد پرواربندی در کردستان/تولید ۲۳۸ هزار تن انواع خوراک دام و طیور

بیانات مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان کردستان
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

بیانات مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان کردستان

بیانات مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان کردستان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بیانات مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جلسه شورای هماهنگی مدیران سازمان جهادکشاورزی استان کردستان

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو