رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد:                   ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ 2 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد:                   ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ 2 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: ۸۶۰ میلیارد ریال؛ خسارت سیل به بخش کشاورزی شهرستان جاسک

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ 2 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ 2 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: حمایت های جهادکشاورزی در سیل جاسک؛ همراه کشاورزان و دامداران

مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد؛                   لزوم ارائه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ 2 روز قبل

مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد؛ لزوم ارائه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات

مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد؛ لزوم ارائه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیر امورباغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد؛ لزوم ارائه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در زمینه مرکبات

پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور؛                   توزیع کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical غیر مجاز است
چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ 3 روز قبل

پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور؛ توزیع کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical غیر مجاز است

پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور؛ توزیع کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical غیر مجاز است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیرو اعلام سازمان حفظ نباتات کشور؛ توزیع کارت زرد جلب کننده آفات با نام تجاری fikachemical غیر مجاز است

رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان:                   حذف استعلامات باعث افزایش میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه شده است
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ 4 روز قبل

رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان: حذف استعلامات باعث افزایش میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه شده است

رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان: حذف استعلامات باعث افزایش میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه شده است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رئیس ســازمان نظام مهندســی کشــاورزی و منابع طبیعی هرمزگان: حذف استعلامات باعث افزایش میزان درخواست های صدور مجوز گلخانه شده است

با حضور نمایندگان جمعی از دستگاههای اجرایی؛                   اولین جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی هرمزگان برگزار شد/ معرفی چهره های روستایی و عشایری موثر در انقلاب از اهم برنامه های ستاد بزرگداشت
سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸ 4 روز قبل

با حضور نمایندگان جمعی از دستگاههای اجرایی؛ اولین جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی هرمزگان برگزار شد/ معرفی چهره های روستایی و عشایری موثر در انقلاب از اهم برنامه های ستاد بزرگداشت

با حضور نمایندگان جمعی از دستگاههای اجرایی؛ اولین جلسه کارگروه روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت چهل و یکمین فجر انقلاب اسلامی هرمزگان برگزار شد/ معرفی چهره های روستایی و عشایری موثر در انقلاب از اهم برنامه های ستاد بزرگداشت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: با حضور نمایندگان جمعی از دستگاههای اجرایی؛ اولین

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی:                   آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ 5 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی: آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی: آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی: آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی:                   آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ 5 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی: آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی: آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در شورای بخش کشاورزی: آبزی پروری در مزارع کشاورزی اولویت سازمان جهادکشاورزی است

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   لزوم استفاده از ظرفیت های دریا جهت ایجاد اشتغال مضاعف
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ 5 روز قبل

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم استفاده از ظرفیت های دریا جهت ایجاد اشتغال مضاعف

مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم استفاده از ظرفیت های دریا جهت ایجاد اشتغال مضاعف لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم استفاده از ظرفیت های دریا جهت ایجاد اشتغال مضاعف

امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛                   جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ 5 روز قبل

امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛ جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است

امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛ جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛ جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است

امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛                   جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸ 5 روز قبل

امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛ جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است

امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛ جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: امام جمعه بندرعباس مطرح کرد؛ جهادکشاورزی، مغز متفکر اقتصاد مقاومتی کشور / امید سفره مردم به خادمان عرصه کشاورزی است

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در دیدار با امام جمعه بندرعباس خبر داد:                   عملکرد مناسب در بخش کشاورزی و رشدتولیدات / ایجاد اشتغال مناسب توسط بخش کشاورزی در استان
یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸ 6 روز قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در دیدار با امام جمعه بندرعباس خبر داد: عملکرد مناسب در بخش کشاورزی و رشدتولیدات / ایجاد اشتغال مناسب توسط بخش کشاورزی در استان

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در دیدار با امام جمعه بندرعباس خبر داد: عملکرد مناسب در بخش کشاورزی و رشدتولیدات / ایجاد اشتغال مناسب توسط بخش کشاورزی در استان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان در دیدار با امام جمعه بندرعباس خبر داد: عملکرد مناسب در بخش کشاورزی و رشدتولیدات

فرماندار حاجی آباد در نشست مشترک با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی:                   کشاورزی حاجی آباد ُ نگاه به آینده خوب این شهرستان است
پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

فرماندار حاجی آباد در نشست مشترک با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی: کشاورزی حاجی آباد ُ نگاه به آینده خوب این شهرستان است

فرماندار حاجی آباد در نشست مشترک با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی: کشاورزی حاجی آباد ُ نگاه به آینده خوب این شهرستان است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: فرماندار حاجی آباد در نشست مشترک با قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی: کشاورزی حاجی آباد ُ نگاه به آینده خوب این شهرستان است

با حضور کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان:                   مراسم سوگواری به مناسبت ایام فاطمیه برگزار شد
پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

با حضور کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان: مراسم سوگواری به مناسبت ایام فاطمیه برگزار شد

با حضور کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان: مراسم سوگواری به مناسبت ایام فاطمیه برگزار شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: با حضور کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان: مراسم سوگواری به مناسبت ایام فاطمیه برگزار شد

ساماندهی پیمانکاران، مشاوران و اجرا کننده های طرح های آبیاری تحت فشار
پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

ساماندهی پیمانکاران، مشاوران و اجرا کننده های طرح های آبیاری تحت فشار

ساماندهی پیمانکاران، مشاوران و اجرا کننده های طرح های آبیاری تحت فشار لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: ساماندهی پیمانکاران، مشاوران و اجرا کننده های طرح های آبیاری تحت فشار

مدیرآب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی هرمزگان:                   انجام امورات مرتبط با طرح های آبیاری تحت فشار در سامانه ارجاع کار
پنج شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

مدیرآب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی هرمزگان: انجام امورات مرتبط با طرح های آبیاری تحت فشار در سامانه ارجاع کار

مدیرآب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی هرمزگان: انجام امورات مرتبط با طرح های آبیاری تحت فشار در سامانه ارجاع کار لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیرآب و خاک و امور فنی مهندسی جهادکشاورزی هرمزگان: انجام امورات مرتبط با طرح های آبیاری تحت فشار در سامانه ارجاع کار

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو