در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛                   حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 8 ساعت قبل

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع ::  در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛                   حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 8 ساعت قبل

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع ::  در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛                   حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 8 ساعت قبل

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع ::  در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛                   حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 8 ساعت قبل

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

 در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع ::  در راستای طرح بسیج ملی نهضت درختکاری انجام شد؛ حضور سبز جهادکشاورزی هرمزگان در مراسم  کاشت ۱۱۵ هزار نهال

در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛                    مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه بررسی شد/ تخصیص اعتبارات به پروژههای شاخص
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 9 ساعت قبل

در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛  مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه بررسی شد/ تخصیص اعتبارات به پروژههای شاخص

در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛  مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه بررسی شد/ تخصیص اعتبارات به پروژههای شاخص لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛  مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه

در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛                    مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه بررسی شد/ تخصیص اعتبارات به پروژههای شاخص
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 9 ساعت قبل

در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛  مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه بررسی شد/ تخصیص اعتبارات به پروژههای شاخص

در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛  مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه بررسی شد/ تخصیص اعتبارات به پروژههای شاخص لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: در سفر مدیران حوزه هماهنگی، نظارت اقتصادی و بازرگانی معاون اول ریاست جمهوری به شهرستان بندرلنگه؛  مشکلات بخش کشاورزی بندرلنگه

به منظور بررسی وضعیت گیاهپزشکی استان های جنوبی؛                   جلسه حفظ نباتات منطقه ٢ کشور در هرمزگان برگزار شد/ بررسی عوامل خسارتزای گیاهی با اولویت مبارزه با ملخ صحرایی
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 9 ساعت قبل

به منظور بررسی وضعیت گیاهپزشکی استان های جنوبی؛ جلسه حفظ نباتات منطقه ٢ کشور در هرمزگان برگزار شد/ بررسی عوامل خسارتزای گیاهی با اولویت مبارزه با ملخ صحرایی

به منظور بررسی وضعیت گیاهپزشکی استان های جنوبی؛ جلسه حفظ نباتات منطقه ٢ کشور در هرمزگان برگزار شد/ بررسی عوامل خسارتزای گیاهی با اولویت مبارزه با ملخ صحرایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: به منظور بررسی وضعیت گیاهپزشکی استان های جنوبی؛ جلسه حفظ نباتات منطقه ٢ کشور در هرمزگان برگزار شد/ بررسی

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 10 ساعت قبل

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه
پنج شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ 10 ساعت قبل

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: تامین نهاده های موردنیاز با عضویت در سامانه بازرگاه

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛                   سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 1 روز قبل

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛ سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛ سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛ سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛                   سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 1 روز قبل

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛ سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛ سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛ سفر محقق هندی بخش کشاورزی به هرمزگان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان:                   کشاورزان پیشرو یکی از عوامل توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می باشند/ اجرای ۴ پروژه آبیاری نوین در رودان
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 2 روز قبل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان: کشاورزان پیشرو یکی از عوامل توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می باشند/ اجرای ۴ پروژه آبیاری نوین در رودان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان: کشاورزان پیشرو یکی از عوامل توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می باشند/ اجرای ۴ پروژه آبیاری نوین در رودان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان: کشاورزان پیشرو یکی از عوامل توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می باشند/ اجرای ۴ پروژه آبیاری نوین در رودان

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد:                   لزوم جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 3 روز قبل

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد: لزوم جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده

مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد: لزوم جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیر آب و خاک سازمان جهادکشاورزی هرمزگان مطرح کرد: لزوم جلوگیری از فرسایش خاک برای حفظ آینده

به همت سازمان جهادکشاورزی؛                   همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 4 روز قبل

به همت سازمان جهادکشاورزی؛ همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد

به همت سازمان جهادکشاورزی؛ همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: به همت سازمان جهادکشاورزی؛ همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد

به همت سازمان جهادکشاورزی؛                   همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد
یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 4 روز قبل

به همت سازمان جهادکشاورزی؛ همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد

به همت سازمان جهادکشاورزی؛ همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: به همت سازمان جهادکشاورزی؛ همایش روز جهانی خاک در هرمزگان برگزار شد

نماینده حوزه ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   برگزاری برنامه های فرهنگی نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده ها دارد
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

نماینده حوزه ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: برگزاری برنامه های فرهنگی نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده ها دارد

نماینده حوزه ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: برگزاری برنامه های فرهنگی نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده ها دارد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: نماینده حوزه ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: برگزاری برنامه های فرهنگی نقش مهمی در تحکیم بنیان خانواده ها دارد

در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب کشاورزی استان هرمزگان عنوان شد؛                   نوسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی و استفاده از آبیاری نوین در میناب در حال اجراست
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب کشاورزی استان هرمزگان عنوان شد؛ نوسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی و استفاده از آبیاری نوین در میناب در حال اجراست

در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب کشاورزی استان هرمزگان عنوان شد؛ نوسازی شبکه آبیاری اراضی کشاورزی و استفاده از آبیاری نوین در میناب در حال اجراست لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: در نشست شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه آب کشاورزی استان هرمزگان عنوان شد؛ نوسازی شبکه

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو