رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ 13 ساعت قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ 13 ساعت قبل

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: افزایش تولید محصولات استراتژیک در تقویم جهش تولید بخش کشاورزی

برگزاری رزمایش بیولوژیکی وزیست محیطی مقابله با ویروس کرونا در جهاد کشاورزی هرمزگان
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ 3 روز قبل

برگزاری رزمایش بیولوژیکی وزیست محیطی مقابله با ویروس کرونا در جهاد کشاورزی هرمزگان

برگزاری رزمایش بیولوژیکی وزیست محیطی مقابله با ویروس کرونا در جهاد کشاورزی هرمزگان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: برگزاری رزمایش بیولوژیکی وزیست محیطی مقابله با ویروس کرونا در جهاد کشاورزی هرمزگان

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان:                   ۲۱ درصد نیاز استان به گندم تامین شده است
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ 4 روز قبل

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان: ۲۱ درصد نیاز استان به گندم تامین شده است

مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان: ۲۱ درصد نیاز استان به گندم تامین شده است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیر زراعت جهادکشاورزی هرمزگان: ۲۱ درصد نیاز استان به گندم تامین شده است

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی:                   خسارت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ 4 روز قبل

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی: خسارت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی

رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی: خسارت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس اداره مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی: خسارت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی

مدیر امور اداری جهادکشاورزی هرمزگان تشریح کرد؛                   نحوه حضور کارکنان تا پایان فرودین ماه سالجاری
سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

مدیر امور اداری جهادکشاورزی هرمزگان تشریح کرد؛ نحوه حضور کارکنان تا پایان فرودین ماه سالجاری

مدیر امور اداری جهادکشاورزی هرمزگان تشریح کرد؛ نحوه حضور کارکنان تا پایان فرودین ماه سالجاری لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیر امور اداری جهادکشاورزی هرمزگان تشریح کرد؛ نحوه حضور کارکنان تا پایان فرودین ماه سالجاری

معاون بهبود تولیدات دامی  جهاد کشاورزی استان هرمزگان:                   مرغ مازاد تولیدکنندگان استان خریداری می شود
دوشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

معاون بهبود تولیدات دامی  جهاد کشاورزی استان هرمزگان: مرغ مازاد تولیدکنندگان استان خریداری می شود

معاون بهبود تولیدات دامی  جهاد کشاورزی استان هرمزگان: مرغ مازاد تولیدکنندگان استان خریداری می شود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معاون بهبود تولیدات دامی  جهاد کشاورزی استان هرمزگان: مرغ مازاد تولیدکنندگان استان خریداری می شود

از اواسط آبان ماه سال گذشته؛                   فعالیت ۵۴ اکیپ ردیابی و مبارزه بر علیه ملخ صحرایی در هرمزگان
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

از اواسط آبان ماه سال گذشته؛ فعالیت ۵۴ اکیپ ردیابی و مبارزه بر علیه ملخ صحرایی در هرمزگان

از اواسط آبان ماه سال گذشته؛ فعالیت ۵۴ اکیپ ردیابی و مبارزه بر علیه ملخ صحرایی در هرمزگان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: از اواسط آبان ماه سال گذشته؛ فعالیت ۵۴ اکیپ ردیابی و مبارزه بر علیه ملخ صحرایی در هرمزگان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان:                   پبش بینی تولید ۵۲ هزار تن گندم در استان
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان: پبش بینی تولید ۵۲ هزار تن گندم در استان

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان: پبش بینی تولید ۵۲ هزار تن گندم در استان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی هرمزگان: پبش بینی تولید ۵۲ هزار تن گندم در استان

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   ۲۲ هکتار مبارزه شیمیایی با بیماری های قارچی مزارع گندم /هیچ گونه خسارتی به مزارع وارد نشده است
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ 1 هفته قبل

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: ۲۲ هکتار مبارزه شیمیایی با بیماری های قارچی مزارع گندم /هیچ گونه خسارتی به مزارع وارد نشده است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: ۲۲ هکتار مبارزه شیمیایی با بیماری های قارچی مزارع گندم /هیچ گونه خسارتی به مزارع وارد نشده است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: ۲۲ هکتار مبارزه شیمیایی با بیماری های قارچی مزارع گندم /هیچ گونه خسارتی به مزارع وارد نشده

از سوی مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی؛                   مدیرحوزه ریاست ومشاوررئیس سارمان جهادکشاورزی هرمزگان درامورمجلس تقدیر شد
شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

از سوی مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی؛ مدیرحوزه ریاست ومشاوررئیس سارمان جهادکشاورزی هرمزگان درامورمجلس تقدیر شد

از سوی مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی؛ مدیرحوزه ریاست ومشاوررئیس سارمان جهادکشاورزی هرمزگان درامورمجلس تقدیر شد لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: از سوی مدیرکل امور مجلس وزارت جهادکشاورزی؛ مدیرحوزه ریاست ومشاوررئیس سارمان جهادکشاورزی هرمزگان درامورمجلس تقدیر شد

بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان”
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان”

بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان” لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان”

بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان”
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان”

بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان” لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بیانات امام جمعه بندرعباس در مورد ” ایجاد ساز کار اجرایی شدن خط مشی حضرت امام خمینی (س) بین مردم ومسئولین استان”

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی
چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: لزوم آموزش راههای پیشگیری از کرونا به واحدهای تولیدی مواد غذایی

رییس روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:                   ثبت و پیگیری درخواست ها از طریق سامانه های بخش کشاورزی/ از مراجعه غیر ضروری خودداری شود
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

رییس روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: ثبت و پیگیری درخواست ها از طریق سامانه های بخش کشاورزی/ از مراجعه غیر ضروری خودداری شود

رییس روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: ثبت و پیگیری درخواست ها از طریق سامانه های بخش کشاورزی/ از مراجعه غیر ضروری خودداری شود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان: ثبت و پیگیری درخواست ها از طریق سامانه های بخش کشاورزی/ از مراجعه غیر ضروری خودداری شود

پیام تسلیت رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت وفات حضرت زینب(س)
سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ 4 هفته قبل

پیام تسلیت رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت وفات حضرت زینب(س)

پیام تسلیت رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت وفات حضرت زینب(س) لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیام تسلیت رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت وفات حضرت زینب(س)

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو