بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد  
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 1 روز قبل

بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد  

بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد   لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد  

بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد  
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 1 روز قبل

بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد  

بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد   لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بازدید مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از مرکز خدمات شمیل حاجی آباد  

برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 1 روز قبل

برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 1 روز قبل

برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: برگزاری نماز جماعت در مدرسه راهنمایی دخترانه شجره طیبه با حضور مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان

پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان به مناسبت روز ملی روستا و عشایر
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان به مناسبت روز ملی روستا و عشایر

پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان به مناسبت روز ملی روستا و عشایر لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیام تبریک رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان به مناسبت روز ملی روستا و عشایر

نشست سر ناظرین سید استان هرمزگان با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

نشست سر ناظرین سید استان هرمزگان با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

نشست سر ناظرین سید استان هرمزگان با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: نشست سر ناظرین سید استان هرمزگان با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان

بازدید معاون توسعه و منابع انسانی جهاد کشاورزی هرمزگان از جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان
چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ 5 روز قبل

بازدید معاون توسعه و منابع انسانی جهاد کشاورزی هرمزگان از جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان

بازدید معاون توسعه و منابع انسانی جهاد کشاورزی هرمزگان از جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بازدید معاون توسعه و منابع انسانی جهاد کشاورزی هرمزگان از جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان

باقرزاده همایی:حمایت از کشاورز اولویت ما می باشد/در جلاسات مهم نماینده کشاورزان دعوت شود
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 6 روز قبل

باقرزاده همایی:حمایت از کشاورز اولویت ما می باشد/در جلاسات مهم نماینده کشاورزان دعوت شود

باقرزاده همایی:حمایت از کشاورز اولویت ما می باشد/در جلاسات مهم نماینده کشاورزان دعوت شود لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: باقرزاده همایی:حمایت از کشاورز اولویت ما می باشد/در جلاسات مهم نماینده کشاورزان دعوت شود

مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این اثرات استقامت و پایداری است
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 6 روز قبل

مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این اثرات استقامت و پایداری است

مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این اثرات استقامت و پایداری است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این

مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این اثرات استقامت و پایداری است
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ 6 روز قبل

مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این اثرات استقامت و پایداری است

مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این اثرات استقامت و پایداری است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مسوول نمایندگی حوزه ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی در شورای بخش کشاورزی:راهپیمایی اربعین آثار تربیتی دارد و یکی از این

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: رییس سازمان نظام دامپزشکی کشور:هرمزگان از نظر استفاده از بهداشت نوین پیشتاز است

کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی برگزار شد/ تاکید بر کنترل آفت در باغات استان
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی برگزار شد/ تاکید بر کنترل آفت در باغات استان

کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی برگزار شد/ تاکید بر کنترل آفت در باغات استان لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: کارگاه آموزشی مبارزه با سوسک سرخرطومی حنایی برگزار شد/ تاکید بر کنترل آفت در باغات استان

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان خبرداد:صدور مجوز ترخیص ۲۰ هزار راس گوسفند رومانیایی
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان خبرداد:صدور مجوز ترخیص ۲۰ هزار راس گوسفند رومانیایی

مدیرکل دامپزشکی هرمزگان خبرداد:صدور مجوز ترخیص ۲۰ هزار راس گوسفند رومانیایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: مدیرکل دامپزشکی هرمزگان خبرداد:صدور مجوز ترخیص ۲۰ هزار راس گوسفند رومانیایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:دامپزشکان با نظارت بر تولید محصولات دامی سالم مسئولیت مهمی برای حفظ سلامت دارند
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:دامپزشکان با نظارت بر تولید محصولات دامی سالم مسئولیت مهمی برای حفظ سلامت دارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:دامپزشکان با نظارت بر تولید محصولات دامی سالم مسئولیت مهمی برای حفظ سلامت دارند لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان:دامپزشکان با نظارت بر تولید محصولات دامی سالم مسئولیت مهمی برای حفظ سلامت دارند

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو