سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛                   خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ 3 ساعت قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛                   خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ 3 ساعت قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛                   خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ 3 ساعت قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛                   خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ 3 ساعت قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان تاکید کرد؛ خودداری از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رییس سازمان جهادکشاورزی
یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹ 6 روز قبل

عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در دیدار با رییس سازمان جهادکشاورزی

نماینده مردم شرق هرمزگان و عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به اینکه مدیریت منابع آب، کیفیت بخشی به محصولات کشاورزی، تامین نهاده ها و بازاریابی محصولات کشاورزی از اولویتهای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی می باشد، گفت: یکی از ضعف‌های مهم بخش کشاورزی بازاریابی محصولات است که باید به منظور رصد بازارهای خارجی در سفارتخانه‌ها میز اقتصادی تشکیل و از ظرفیت کشورهای منطقه که به محصولات تولیدی ما نیاز دارند آگاه شویم.

پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه

پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه

پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه
یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه

پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیام تبریک رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت هفته قوه قضاییه

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان:                   انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان:                   انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان:                   انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان:                   انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 2 هفته قبل

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: سخنگوی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان: انجام خدمات بهره برداران بخش کشاورزی به صورت غیر حضوری در میز خدمت

پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 3 هفته قبل

پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی

پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی

پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی
سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 3 هفته قبل

پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی

پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: پیام رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان بمناسبت روز جهانی بیابانزدایی

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو