دریافت مرحله ششم اسناد خزانه استانی  توسط سازمان
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

دریافت مرحله ششم اسناد خزانه استانی توسط سازمان

  ** لطفا مهر شرکت جهت دریافت اوراق همراه تحویل گیرنده باشد  **     ردیف نام نماد معاملاتی ۱ ابولفضل موسی رضای اخزا۶۰۱ ۲ آذین آب  آژند اخز۶۱۵ ۳ آذین آب  آژند   ۴ آذین آب آژند اخز۶۱۵ ۵ تاراسازه خرم اخزا۶۰۹ ۶ تاراسازه خرم اخزا۶۰۹ ۷ توسعه رشد نوسازی اخزا۶۱۲ ۸ توسعه رشدونوسازی لرستان اخزا۶۰۱ ۹ چناره بام   ۱۰ خرم سازه فرساد اخزا۶۱۲ ۱۱ دارباب آرمه اخزا۶۱۲ ۱۲ داوود سلیمی اخزا۶۰۱ ۱۳ راه گستر الوار اخزا۶۱۲ ۱۴ رایان بنا خرم آباد اخزا۶۰۱ ۱۵ سدراه خرم اخز۶۱۵ ۱۶ سدراه خرم   ۱۷ علی یاراحمدی اخزا۶۰۱ ۱۸ فرمسازان پاسارگاد اخز۶۱۵ ۱۹ کریم جان نثاری اخزا۶۰۱ ۲۰ کهن دژخارا اخزا۶۰۹ ۲۱ کهن دژخارا اخزا۶۰۱ ۲۲ گسل شکن افلاک اخزا۶۱۲ ۲۳ گسل شکن افلاک اخزا۶۱۲ ۲۴ مجید قره چاهی اخزا۶۰۱ ۲۵ نگین درخشان زاگرس اخزا۶۰۸    ودوئدذتذئذئذئذئذائرائذ

دریافت مرحله هفتم اسناد خزانه استانی  توسط سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

دریافت مرحله هفتم اسناد خزانه استانی توسط سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

 

لطفا جهت دریافت مهر شرکت را همراه داشته باشید .  اسناد خزانه مرحله هفتم  استانی ردیف  نام شرکت  اخزا ۱  ژرف اندیشان معماری مدرن ۶۱۲ ۲ ایمن برج زویا ۶۱۲ ۳ آریادژتوسن ۶۰۸ ۴ تاشک راه نصر ۶۰۱ ۵ تدبیرسازان افلاک ۶۰۱ ۶ تقوا کار ۶۱۲ ۷ جهاد نصر لرستان ۶۱۲ ۸ جهاد نصر لرستان ۶۰۹ ۹ خدماتی برق یاری رسان خرم آباد ۶۱۲ ۱۰ خرم گستر نسیم ۶۰۱ ۱۱ ژرف اندیشان معماری مدرن  ۶۰۹ ۱۲ ساز  آب ورزان ۶۰۹ ۱۳ ساز  آب ورزان ۶۰۹ ۱۴ سازه  سازان عالیخانی ۶۱۲ ۱۵ شاهین دژ غرب  ۶۱۲ ۱۶ شرکت خرم راه غرب ۶۱۲ ۱۷ عمرآب بنا ۶۱۲ ۱۸ عمرآب بنا ۶۱۲ ۱۹ کسری سازه زاگرس  ۶۰۹ ۲۰ کیان شرر باختر ۶۰۱ ۲۱ کیهان ساروج لرستان ۶۰۱ ۲۲ کاسیت بتن افلاک ۶۰۸ ۲۳ کاسیت بتن افلاک ۶۰۱ ۲۴ کوشش مدام لرستان ۶۱۵ ۲۵ کهن دیارلرستان ۶۰۹ ۲۶ گهر یلدا تیسفون  ۶۱۲ ۲۷ مخروط کاران زاگرس  ۶۰۹ ۲۸ مخروط کاران زاگرس  ۶۱۲ ۲۹ مرمر کار دلفان ۶۱۲ ۳۰ مظفر بتن ۶۱۲ ۳۱ نگین  سازان پیام  ۶۱۲ ۳۲ نیاز خطوط  خرم ۶۰۱ ۳۳ یاقوت خرم لرستان ۶۱۵ ۳۴ محمد رضا    نصرالهی فر  

اطلاعیه
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

اطلاعیه

بسمه تعالی

در خصوص اسناد خزانه ملی مربوط به طرحهای ملی ( اخزا ۶۰۴ ) اسناد در مرکز صادر شده و در حال مبادله  هستیم که انشا الله تا روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در صورت وصول اقدام به واگذاری به شرکتهای حقیقی و حقوقی ذینفع خواهیم نمود .  حسابداری تملک سازمان

<a href="/post/180">دریافت مرحله ششم اسناد خزانه استانی  توسط سازمان</a>
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

دریافت مرحله ششم اسناد خزانه استانی توسط سازمان

  ** لطفا مهر شرکت جهت دریافت اوراق همراه تحویل گیرنده باشد  **     ردیف نام نماد معاملاتی ۱ ابولفضل موسی رضای اخزا۶۰۱ ۲ آذین آب  آژند اخز۶۱۵ ۳ آذین آب  آژند   ۴ آذین آب آژند اخز۶۱۵ ۵ تاراسازه خرم اخزا۶۰۹ ۶ تاراسازه خرم اخزا۶۰۹ ۷ توسعه رشد نوسازی اخزا۶۱۲ ۸ توسعه رشدونوسازی لرستان اخزا۶۰۱ ۹ چناره بام   ۱۰ خرم سازه فرساد اخزا۶۱۲ ۱۱ دارباب آرمه اخزا۶۱۲ ۱۲ داوود سلیمی اخزا۶۰۱ ۱۳ راه گستر الوار اخزا۶۱۲ ۱۴ رایان بنا خرم آباد اخزا۶۰۱ ۱۵ سدراه خرم اخز۶۱۵ ۱۶ سدراه خرم   ۱۷ علی یاراحمدی اخزا۶۰۱ ۱۸ فرمسازان پاسارگاد اخز۶۱۵ ۱۹ کریم جان نثاری اخزا۶۰۱ ۲۰ کهن دژخارا اخزا۶۰۹ ۲۱ کهن دژخارا اخزا۶۰۱ ۲۲ گسل شکن افلاک اخزا۶۱۲ ۲۳ گسل شکن افلاک اخزا۶۱۲ ۲۴ مجید قره چاهی اخزا۶۰۱ ۲۵ نگین درخشان زاگرس اخزا۶۰۸    ودوئدذتذئذئذئذئذائرائذ

<a href="/post/181">دریافت مرحله هفتم اسناد خزانه استانی  توسط سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰</a>
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

دریافت مرحله هفتم اسناد خزانه استانی توسط سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

 

لطفا جهت دریافت مهر شرکت را همراه داشته باشید .  اسناد خزانه مرحله هفتم  استانی ردیف  نام شرکت  اخزا ۱  ژرف اندیشان معماری مدرن ۶۱۲ ۲ ایمن برج زویا ۶۱۲ ۳ آریادژتوسن ۶۰۸ ۴ تاشک راه نصر ۶۰۱ ۵ تدبیرسازان افلاک ۶۰۱ ۶ تقوا کار ۶۱۲ ۷ جهاد نصر لرستان ۶۱۲ ۸ جهاد نصر لرستان ۶۰۹ ۹ خدماتی برق یاری رسان خرم آباد ۶۱۲ ۱۰ خرم گستر نسیم ۶۰۱ ۱۱ ژرف اندیشان معماری مدرن  ۶۰۹ ۱۲ ساز  آب ورزان ۶۰۹ ۱۳ ساز  آب ورزان ۶۰۹ ۱۴ سازه  سازان عالیخانی ۶۱۲ ۱۵ شاهین دژ غرب  ۶۱۲ ۱۶ شرکت خرم راه غرب ۶۱۲ ۱۷ عمرآب بنا ۶۱۲ ۱۸ عمرآب بنا ۶۱۲ ۱۹ کسری سازه زاگرس  ۶۰۹ ۲۰ کیان شرر باختر ۶۰۱ ۲۱ کیهان ساروج لرستان ۶۰۱ ۲۲ کاسیت بتن افلاک ۶۰۸ ۲۳ کاسیت بتن افلاک ۶۰۱ ۲۴ کوشش مدام لرستان ۶۱۵ ۲۵ کهن دیارلرستان ۶۰۹ ۲۶ گهر یلدا تیسفون  ۶۱۲ ۲۷ مخروط کاران زاگرس  ۶۰۹ ۲۸ مخروط کاران زاگرس  ۶۱۲ ۲۹ مرمر کار دلفان ۶۱۲ ۳۰ مظفر بتن ۶۱۲ ۳۱ نگین  سازان پیام  ۶۱۲ ۳۲ نیاز خطوط  خرم ۶۰۱ ۳۳ یاقوت خرم لرستان ۶۱۵ ۳۴ محمد رضا    نصرالهی فر  

<a href="/post/182">اطلاعیه </a>
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

اطلاعیه

بسمه تعالی

در خصوص اسناد خزانه ملی مربوط به طرحهای ملی ( اخزا ۶۰۴ ) اسناد در مرکز صادر شده و در حال مبادله  هستیم که انشا الله تا روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در صورت وصول اقدام به واگذاری به شرکتهای حقیقی و حقوقی ذینفع خواهیم نمود .  حسابداری تملک سازمان

<a href="/post/180">دریافت مرحله ششم اسناد خزانه استانی  توسط سازمان</a>
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

دریافت مرحله ششم اسناد خزانه استانی توسط سازمان

  ** لطفا مهر شرکت جهت دریافت اوراق همراه تحویل گیرنده باشد  **     ردیف نام نماد معاملاتی ۱ ابولفضل موسی رضای اخزا۶۰۱ ۲ آذین آب  آژند اخز۶۱۵ ۳ آذین آب  آژند   ۴ آذین آب آژند اخز۶۱۵ ۵ تاراسازه خرم اخزا۶۰۹ ۶ تاراسازه خرم اخزا۶۰۹ ۷ توسعه رشد نوسازی اخزا۶۱۲ ۸ توسعه رشدونوسازی لرستان اخزا۶۰۱ ۹ چناره بام   ۱۰ خرم سازه فرساد اخزا۶۱۲ ۱۱ دارباب آرمه اخزا۶۱۲ ۱۲ داوود سلیمی اخزا۶۰۱ ۱۳ راه گستر الوار اخزا۶۱۲ ۱۴ رایان بنا خرم آباد اخزا۶۰۱ ۱۵ سدراه خرم اخز۶۱۵ ۱۶ سدراه خرم   ۱۷ علی یاراحمدی اخزا۶۰۱ ۱۸ فرمسازان پاسارگاد اخز۶۱۵ ۱۹ کریم جان نثاری اخزا۶۰۱ ۲۰ کهن دژخارا اخزا۶۰۹ ۲۱ کهن دژخارا اخزا۶۰۱ ۲۲ گسل شکن افلاک اخزا۶۱۲ ۲۳ گسل شکن افلاک اخزا۶۱۲ ۲۴ مجید قره چاهی اخزا۶۰۱ ۲۵ نگین درخشان زاگرس اخزا۶۰۸    ودوئدذتذئذئذئذئذائرائذ

<a href="/post/181">دریافت مرحله هفتم اسناد خزانه استانی  توسط سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰</a>
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

دریافت مرحله هفتم اسناد خزانه استانی توسط سازمان در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰

 

لطفا جهت دریافت مهر شرکت را همراه داشته باشید .  اسناد خزانه مرحله هفتم  استانی ردیف  نام شرکت  اخزا ۱  ژرف اندیشان معماری مدرن ۶۱۲ ۲ ایمن برج زویا ۶۱۲ ۳ آریادژتوسن ۶۰۸ ۴ تاشک راه نصر ۶۰۱ ۵ تدبیرسازان افلاک ۶۰۱ ۶ تقوا کار ۶۱۲ ۷ جهاد نصر لرستان ۶۱۲ ۸ جهاد نصر لرستان ۶۰۹ ۹ خدماتی برق یاری رسان خرم آباد ۶۱۲ ۱۰ خرم گستر نسیم ۶۰۱ ۱۱ ژرف اندیشان معماری مدرن  ۶۰۹ ۱۲ ساز  آب ورزان ۶۰۹ ۱۳ ساز  آب ورزان ۶۰۹ ۱۴ سازه  سازان عالیخانی ۶۱۲ ۱۵ شاهین دژ غرب  ۶۱۲ ۱۶ شرکت خرم راه غرب ۶۱۲ ۱۷ عمرآب بنا ۶۱۲ ۱۸ عمرآب بنا ۶۱۲ ۱۹ کسری سازه زاگرس  ۶۰۹ ۲۰ کیان شرر باختر ۶۰۱ ۲۱ کیهان ساروج لرستان ۶۰۱ ۲۲ کاسیت بتن افلاک ۶۰۸ ۲۳ کاسیت بتن افلاک ۶۰۱ ۲۴ کوشش مدام لرستان ۶۱۵ ۲۵ کهن دیارلرستان ۶۰۹ ۲۶ گهر یلدا تیسفون  ۶۱۲ ۲۷ مخروط کاران زاگرس  ۶۰۹ ۲۸ مخروط کاران زاگرس  ۶۱۲ ۲۹ مرمر کار دلفان ۶۱۲ ۳۰ مظفر بتن ۶۱۲ ۳۱ نگین  سازان پیام  ۶۱۲ ۳۲ نیاز خطوط  خرم ۶۰۱ ۳۳ یاقوت خرم لرستان ۶۱۵ ۳۴ محمد رضا    نصرالهی فر  

<a href="/post/182">اطلاعیه </a>
یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ 1 سال قبل

اطلاعیه

بسمه تعالی

در خصوص اسناد خزانه ملی مربوط به طرحهای ملی ( اخزا ۶۰۴ ) اسناد در مرکز صادر شده و در حال مبادله  هستیم که انشا الله تا روز پنجشنبه ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ در صورت وصول اقدام به واگذاری به شرکتهای حقیقی و حقوقی ذینفع خواهیم نمود .  حسابداری تملک سازمان

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی

حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی #################################     حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی   مقدمه اغلب استانداردهای حسابداری بخش دولتی، با این فرض تدوین می شود که دولت درگیر فعالیتهای بیطرفانه وغیر انتفاعی است و وظیفه حسابداری دولتی، به گزارش فراغت دولت از بودجه، شرح تامین و مصرف وجوه محدود می-شود و نیازی به محاسبه

حسابداری تعهدی
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

حسابداری تعهدی

  حسابداری تعهدی  ////////////////////\\\\ accrual accounting         حسابداری تعهدی: در حسابداری تعهدی درامدها در سال انجام خدمات یا فروش کالاها، و هزینه ها در سال دریافت کالاها و خدمات و ایجاد تعهد به حساب منظور می شوند. در حسابداری بازرگانی به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درامدهای

اصول پذیرفته شده حسابداری
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

اصول پذیرفته شده حسابداری

اصول پذیرفته شده حسابداری اصول و موازین حسابداری ضوابط و قواعد کلی است که مورد قبول گروه بیشتریاز اهل فن میباشد ، و عملا سر مشق و راهنمای آنان قرار میگیرد. بدون پیرویاز این ضوابط ، عملیات حسابداری و نتایج حاصله از آن برای اشخاص ذیعلاقهدارای مفهوم مشترک نخواهد بود. چنانچه هر حسابدار بر اساس

کیسه دوزی قاچاقچیان برای عیدی مردم
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

کیسه دوزی قاچاقچیان برای عیدی مردم

کیسه دوزی قاچاقچیان برای عیدی مردم   آرمان- امیر داداشی: با شروع زمستان و از همان نخستین روز‌های دی‌ تب و تاب بازار برای خرید‌های نوروزی آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد سال ۹۴ بازار خرید عید روز‌های متفاوت‌تری نسبت به سال‌های پیش پشت سر گذارد، زیرا امسال به دلیل گشایش‌های بین‌المللی مردم پیش‌بینی مشخصی از

دو ابهام لایحه قانون تجارت جدید
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬ ٬

دو ابهام لایحه قانون تجارت جدید

دو ابهام لایحه قانون تجارت جدید مطلب منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ وحید خسروی – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری پیرو مقاله منتشر شده در «دنیای اقتصاد» مورخ ۶ بهمن ۹۴، با موضوع «نیاز به قانون تجارت جدید در پسابرجام»، در این مقاله دو مورد از ابهامات لایحه قانون جدید

مرکز پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

مرکز پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری

تلفن «۸۵۲۳» مرکز پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری با توجه به حجم بالای نظرات، پیشنهادات و انتقادات بازنشستگان عزیز پیرامون مسائل مختلف بازنشستگی و نیاز به پاسخگویی سریع، دقیق و جامع و همچنین به منظور جلوگیری از تردد و حضور شما عزیزان برای طرح سوالات خود در محل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری، مرکز پاسخگویی تلفنی

تسلیت بمناسبت شهادت امام جعفر صادق
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

تسلیت بمناسبت شهادت امام جعفر صادق

چرا امام جعفر صادق (ع) رییس مذهب شیعه نام گرفت؟ لقب رییس مذهب شیعه، بدین جهت برای امام ششم شیعیان شهرت یافت که معارف شیعی در دوران ایشان و در سایه تعالیم حضرتش، فرصت انتشار یافت. به گزارش ایسنا، امام صادق (علیه السلام) در روز ۱۷ ربیع الاول سال ۸۳ هجری قمری در مدینه دیده

کدام چک‌ها قابل شکایت کیفری نیستند؟
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

کدام چک‌ها قابل شکایت کیفری نیستند؟

کدام چک‌ها قابل شکایت کیفری نیستند؟ ۱- چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد. ۲- چکی که اصولا بدون تاریخ  صادر شده باشد. ۳- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده،آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد.) ۴- چکی که

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان از منابع ملی به جهاد کشاورزی لرستان
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

اختصاص ۳۵ میلیارد تومان از منابع ملی به جهاد کشاورزی لرستان

رئیس جهاد کشاورزی لرستان: ۳۵ میلیارد تومان از منابع ملی به جهاد کشاورزی لرستان اختصاص یافت کد خبر: ۲۸۹۹۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ – ۱۴:۴۲ ۱۳ June 1395 به گزارش تابناک لرستان ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: جهاد کشاورزی لرستان تاکنون مصوبه ۳۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از منابع ملی را گرفته

قانون مالیات بر ارزش افزوده
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ 2 سال قبل ٬

قانون مالیات بر ارزش افزوده

  قانون مالیات بر ارزش افزوده جریمه و آبونمان قبض برق، مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.  سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قبض برق ، جزئیات نحوه محاسبات را اعلام کرد.   به موجب ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو