«حمید عرب» در حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد.
چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

«حمید عرب» در حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد.

«حمید عرب» در حکمی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شد.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو