شبکه کشاورزی ایران | سمنان

<a href="http://semnan-aj.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88/" title="پیوند پایدار به مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان :  تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است">مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان :  تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است</a>
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 5 ساعت قبل

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان : تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان : تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است   مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان از تکمیل زنجیره تولید به عنوان یکی از مهمترین اولویت های این صندوق نام برد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی

<a href="http://semnan-aj.ir/%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b1%d9%85%d8%b6%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%db%8c%d8%b2-%d8%ae%d8%af%d9%85/" title="پیوند پایدار به در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان">در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان</a>
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 5 ساعت قبل

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان با حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه و پیش از اقامه نماز با هدف ارتباط مستقیم با مردم و تکریم ارباب رجوع میز خدمت برگزار کردند. مراد خادم گفت:

حمام «ضد کنه » در دامغان اجرایی شد
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 5 ساعت قبل

حمام «ضد کنه » در دامغان اجرایی شد

حمام «ضد کنه » در دامغان اجرایی شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان از انجام عملیات حمام «ضد کنه » در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دامغان ، محسن طباطبائیان اظهار داشت: هرساله به‌منظور جلوگیری از آلودگی بدن دام با انگل‌های خارجی و احتمال وقوع بیماری‌های مختلف دام

روابط عمومی های ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی تجلیل شدند
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 5 ساعت قبل

روابط عمومی های ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی تجلیل شدند

روابط عمومی های ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی تجلیل شدند روابط عمومی های ادارات تابعه سازمان جهاد کشاورزی همزمان با هفته ارتباطات و روابط عمومی از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، سید حسن میرعماد با اشاره به اهمیت و نقش روابط عمومی

<a href="http://semnan-aj.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%db%b4%db%b0%db%b0%db%b0-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ad%d8%aa-%d9%81/" title="پیوند پایدار به اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است">اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است</a>
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 روز قبل

اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است

اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است مدیر آب و خاک و امور زیربنایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در این استان گفت: در حال حاضر اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در دستور کار است. به گزارش

<a href="http://semnan-aj.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7/" title="پیوند پایدار به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.">مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.</a>
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 روز قبل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان بر لزوم کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان تاکید کرد به گزارش مدیریت روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان دامغان محسن طباطبائیان در بازدیدی که با حضور بهره برداران پیشرو و

<a href="http://semnan-aj.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88/" title="پیوند پایدار به مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان :  تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است">مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان :  تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است</a>
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 روز قبل

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان : تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان : تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است   مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان از تکمیل زنجیره تولید به عنوان یکی از مهمترین اولویت های این صندوق نام برد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 روز قبل

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان با حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه و پیش از اقامه نماز با هدف ارتباط مستقیم با مردم و تکریم ارباب رجوع میز خدمت برگزار کردند. مراد خادم گفت:

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان :  تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 2 روز قبل

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان : تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان : تکمیل زنجیره تولید در اولویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان است   مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان از تکمیل زنجیره تولید به عنوان یکی از مهمترین اولویت های این صندوق نام برد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 2 روز قبل

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان

در ایام ماه مبارک رمضان برگزاری میز خدمت جهاد کشاورزی در شهرستان آرادان به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان مسئولین جهاد کشاورزی شهرستان با حضور در نماز عبادی سیاسی جمعه و پیش از اقامه نماز با هدف ارتباط مستقیم با مردم و تکریم ارباب رجوع میز خدمت برگزار کردند. مراد خادم گفت:

اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 5 روز قبل

اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است

اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم های آبیاری تحت فشار در استان سمنان در دستور کار است مدیر آب و خاک و امور زیربنایی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در این استان گفت: در حال حاضر اجرای ۴۰۰۰ هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در دستور کار است. به گزارش

<a href="http://semnan-aj.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7/" title="پیوند پایدار به مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.">مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.</a>
پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 5 روز قبل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان: یکی از اهداف مهم جهاد کشاورزی کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان بر لزوم کشت و توسعه کلزا در سطح شهرستان تاکید کرد به گزارش مدیریت روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان دامغان محسن طباطبائیان در بازدیدی که با حضور بهره برداران پیشرو و

نهاده های مورد نیاز مرغداران استان سمنان تامین می شود.
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 6 روز قبل

نهاده های مورد نیاز مرغداران استان سمنان تامین می شود.

نهاده های مورد نیاز مرغداران استان سمنان تامین می شود. معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی از برنامه ریزی این سازمان برای تامین به موقع نهاده های مورد نیاز مرغداران استان سمنان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، مصطفی شاه حسینی در جلسه ای که به منظور بررسی مسائل

٢ بانوی کارآفرین برتر بخش کشاورزی استان سمنان تجلیل شدند.
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

٢ بانوی کارآفرین برتر بخش کشاورزی استان سمنان تجلیل شدند.

٢ بانوی کارآفرین برتر بخش کشاورزی استان سمنان تجلیل شدند. کارشناس مسئول توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایر سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت:۲ بانوی کارآفرین برتر بخش کشاورزی استان سمنان در مراسمی با حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزایش می‌یابد
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزایش می‌یابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان: سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزایش می‌یابد صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان عملکردی بسیار مناسب داشتند؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزایش می‌یابد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان عملکرد صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در این

مدیر جهاد کشاورزی میامی خبر داد:پیش‌بینی تولید ۶۰۰ تن کلزا از مزارع میامی
شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 1 هفته قبل

مدیر جهاد کشاورزی میامی خبر داد:پیش‌بینی تولید ۶۰۰ تن کلزا از مزارع میامی

مدیر جهاد کشاورزی میامی خبر داد:پیش‌بینی تولید ۶۰۰ تن کلزا از مزارع میامی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی با اشاره به کشت کلزا در مزارع این شهرستان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال ۶۰۰ تن کلزا از مزارع میامی برداشت شود. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی، علی‌اصغر محمدی اظهار داشت: درمجموع ۳۸۵ هکتار

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان : سیل ۴۵ میلیارد ریال به بخش‌ کشاورزی دامغان خسارت زد
جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان : سیل ۴۵ میلیارد ریال به بخش‌ کشاورزی دامغان خسارت زد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان : سیل ۴۵ میلیارد ریال به بخش‌ کشاورزی دامغان خسارت زد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دامغان با اشاره به وقوع سیل در اوایل امسال در برخی از استان‌های کشور و همچنین استان سمنان گفت: سیل در مجموع ۴۵ میلیارد و ۵۶۵ میلیون ریال به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت زد.

مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای آرادان و گرمسار با معلم خود دیدار کردند.
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای آرادان و گرمسار با معلم خود دیدار کردند.

مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای آرادان و گرمسار با معلم خود دیدار کردند. مدیران جهاد کشاورزی شهرستانهای آرادان و گرمسار با معلم خود دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای گرمسار و آرادان به مناسبت گرامیداشت روز معلم ۲ تن از مدیران جهاد کشاورزی استان با معلمین خود دیدار کردند. بر اساس این

برگزاری کارگاههای آموزشی کشاورزی در شهرستان آرادان
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

برگزاری کارگاههای آموزشی کشاورزی در شهرستان آرادان

برگزاری کارگاههای آموزشی کشاورزی در شهرستان آرادان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان از برگزاری کارگاههای های آموزشی در این شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان آرادان مراد خادم در حاشیه برگزاری روز مزرعه گفت:با هدف آشنائی کشاورزان با آخرین روشها و یافته های تحقیقاتی در زمینه محصول جو کارگاه آموزشی

جشن تکلیف٣۶نفر از فرزندان کارکنان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد
پنج شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 3 هفته قبل

جشن تکلیف٣۶نفر از فرزندان کارکنان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد

جشن تکلیف٣۶نفر از فرزندان کارکنان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد جشن تکلیف ۳۶ نفر از فرزندان کارکنان جهاد کشاورزی استان سمنان با حضور مسئولان استان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، این جشن تکلیف برای ۳۶ نفر از فرزندان کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد. در این

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

مشاوره فنی و تخصصی

آرشیو

محصولات ارگانیک

آرشیو

کشت و صنعت

آرشیو

حمل و نقل و انبارداری

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

بازرگانی و تجارت

آرشیو

مبارزه با آفات و بیماری ها

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو