اسیدهای آمینه پتاسیمی و عناصر ریزمغذی بهترین تغدیه زمستانی کلزا۹۸/۰۹/۱۹
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ 10 ماه قبل

اسیدهای آمینه پتاسیمی و عناصر ریزمغذی بهترین تغدیه زمستانی کلزا۹۸/۰۹/۱۹

محقق خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از کشاورزان خواست برای جلوگیری سرمازدگی و یخ زدگی محصول خود از کودهای اسیدآمینه پتاسیمی و عناصر ریزمغذی استفاده نمایند.

آخرین اخبار

پربازدید

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو