دومین جشنواره خربزه گرگاب
جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 5 روز قبل

دومین جشنواره خربزه گرگاب

۰۸:۳۲ –24/05/98 —
دومین جشنواره خربزه گرگاب
 با حضور استاندار اصفهان و با هدف آشنایی شهروندان با آیین ها و سنت های قدیمی و اصیل ایرانی برگزار شد.

همایش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

همایش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان

۱۳:۳۵ –19/05/98 —
همایش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
روابط عمومی چشم و چراغ سازمان است، که باید به گونه ای همه تلاش های سازمانی را به جامعه منعکس نماید و از سویی نقطه نظرات مردم را به سازمان مورد توجه و رصد قرار دهد .

روز مزرعه برداشت پیاز GAP در فریدن
چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ 2 هفته قبل

روز مزرعه برداشت پیاز GAP در فریدن

۱۲:۵۱ –16/05/98 —
روز مزرعه برداشت پیاز GAP در فریدن
برداشت از سطح ۴۰ هکتار مزارع پیاز که به‌صورت کشاورزی خوب ازقبل زمان کشت تا پایان برداشت و صادرات مورد رصد کارشناسی قرار گرفت.

نشست روحانی با مدیران وزارت جهاد کشاورزی
جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ 7 ماه قبل

نشست روحانی با مدیران وزارت جهاد کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت:علیرغم خشکسالی کشور در سال گذشته،تولید محصولات کشاورزی امسال افزایش و تراز بازرگانی بخش کشاورزی و غذای کشور نیز به نفع صادرات بهبود خواهد یافت.

بعد از هشت سال انتظار  برای نخستین بار   استحصال خاویار پرورشی در استان اصفهان

بعد از هشت سال انتظار برای نخستین بار استحصال خاویار پرورشی در استان اصفهان

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… ممنوعیت کشت هشت محصول در کشور عراق – یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ آمادگی جهت صادرات محصولات مذکور   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و

برگزاری شورای زکات استان اصفهان

برگزاری شورای زکات استان اصفهان

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… ممنوعیت کشت هشت محصول در کشور عراق – یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ آمادگی جهت صادرات محصولات مذکور   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و

برگزاری اولین جشنواره قوچ برتر نژاد افشاری در شهرستان فلاورجان

برگزاری اولین جشنواره قوچ برتر نژاد افشاری در شهرستان فلاورجان

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… ممنوعیت کشت هشت محصول در کشور عراق – یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ آمادگی جهت صادرات محصولات مذکور   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و

بازدید مدیران سازمان از پروژه های شهرستان آران و بیدگل
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ 7 ماه قبل ٬ ٬

بازدید مدیران سازمان از پروژه های شهرستان آران و بیدگل

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… ممنوعیت کشت هشت محصول در کشور عراق – یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ آمادگی جهت صادرات محصولات مذکور   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و

نشست روحانی با مدیران وزارت جهاد کشاورزی

نشست روحانی با مدیران وزارت جهاد کشاورزی

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… ممنوعیت کشت هشت محصول در کشور عراق – یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۷ آمادگی جهت صادرات محصولات مذکور   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و

جلسه شورای تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

جلسه شورای تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان   بیشتر… کارشناسان محترم حفظ نباتات شهرستان ها باتوجه به خسارت زیانبار مگس میوه مدیترانه ای

همایش ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی

همایش ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان   بیشتر… کارشناسان محترم حفظ نباتات شهرستان ها باتوجه به خسارت زیانبار مگس میوه مدیترانه ای

اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای دراستان

اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای دراستان

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان   بیشتر… کارشناسان محترم حفظ نباتات شهرستان ها باتوجه به خسارت زیانبار مگس میوه مدیترانه ای

۱۵ دی ماه ، سالروز تشکیل گزینش

۱۵ دی ماه ، سالروز تشکیل گزینش

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان   بیشتر… کارشناسان محترم حفظ نباتات شهرستان ها باتوجه به خسارت زیانبار مگس میوه مدیترانه ای

همایش ارتقای سلامت محصولات کشاورزی استان اصفهان

همایش ارتقای سلامت محصولات کشاورزی استان اصفهان

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان   بیشتر… کارشناسان محترم حفظ نباتات شهرستان ها باتوجه به خسارت زیانبار مگس میوه مدیترانه ای

مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷ 8 ماه قبل ٬ ٬

مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک

شبکه کشاورزی ایران: اطلاعیه فنی شماره ۲ حفظ نباتات – شنبه ۰۸ دی ماه ۱۳۹۷ جهت جلوگیری از خسارت مگس میوه مدیترانه ای   بیشتر… بیمه تکمیلی جانبازان پرداخت هزینه بیمه تکمیلی درمان جانبازان و افراد تحت تکفل ایشان   بیشتر… کارشناسان محترم حفظ نباتات شهرستان ها باتوجه به خسارت زیانبار مگس میوه مدیترانه ای

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو