شبکه کشاورزی ایران | گزارش عملکرد فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جاری

تاریخ خبر: // کد خبر: 53451 // //

گزارش عملکرد فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جاریبه گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از شبکه ی بزرگ توزیع خود که شامل ۳۵۰۰ کارگزار است، توانست با همت و همراهی دلسوزانه ی شرکت …

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با استفاده از شبکه ی بزرگ توزیع خود که شامل ۳۵۰۰ کارگزار است، توانست با همت و همراهی دلسوزانه ی شرکت های پتروشیمی داخلی به ویژه در نیمه دوم سال جاری به خوبی نیاز داخلی را پوشش داده و پاسخ گوی تقاضای کشاورزان باشد. رسولی اظهار نمود که در حال حاضر بالغ بر ۵/۲ میلیون تن معادل صددرصد برنامه ی تکلیفی وزارت متبوع برای تامین انواع کودهای کشاورزی در سال ۹۷ از منابع داخلی و خارجی تامین و تدارک شده است. امسال سومین سالی است که کودهای کشاورزی برنامه تکلیفی این کشور مشتمل بر کودهای، فسفاته و پتاسه افزایش قیمت نداشته اند و کود اوره صرفا ۹درصد رشد قیمت داشته است.

مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق و تاکید بر تامین مکفی و مناسب انواع کودهای کشاورزی برای کشت زراعی آتی اعلام نمود هیچ دغدغه یی در حوزه ی تامین کود از منابع داخلی و خارجی نداریم. ایشان با اشاره به تداوم سیاست های حمایتی وزارت جهادکشاورزی در ارتباط با قیمت فروش کودهای کشاورزی افزود: در سال زراعی جاری نسبت به میانگین مصرف کود در دهه نود باتوجه به بارندگی های مناسب و متعاقب آن افزایش تقاضای کشاورزان شاهد افزایش ۳۰ درصدی مصرف بوده ایم.

ایشان با اشاره به ذخیره استراتژیک ۳۲۰ هزارتنی انواع کودهای کشاورزی در انبارهای شرکت در سراسر کشور اعلام نمود: باتوجه به وضعیت مناسب تامین کود از منابع داخلی و خارجی حفظ این ذخیره استراتژیک خط قرمز این شرکت است. ایشان با تاکید بر توجه به خوداتکایی در تامین و مصرف کودهای کشاورزی اظهار داشت ۸۱% تامین کودهای کشاورزی این شرکت از منابع داخلی صورت می گیرد که در این میان کود اوره با ۱۰۰% تامین از منابع داخلی بیش ترین رقم را داراست.

تا اواخر اسفندماه، نزدیک به ۶/۱ میلیون تن کود اوره به استان ها تحویل شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این میزان در حدود ۲/۱ میلیون تن بود. وی با اشاره به این که مجموع کل کود اوره تحویلی به استان ها تا پایان سال قبل ۱۲۱۴۰۰۰ تن بوده است، خاطرنشان کرد: میزان کود اوره تحویلی در دوازده ماه سال جاری از کل مقدار کود اوره تحویلی در سال گذشته درصد ۴۰۰ هزار تن بیشتر پیش بینی می شود و فرآیند تامین و تدارک کودهای کشاورزی برای ابتدای سال ۹۸ نیز با جدیت در حال انجام است. رسولی پیش بینی کرد تا پایان سال ۹۷ میزان تحویل کود اوره به استان ها نسبت به سال قبل و میانگین بلند مدت بیش از ۳۰ درصد افزایش یابد.

در ۱۲ ماهه سال ۹۷ تاکنون بیش از ۵/۲ میلیون تن انواع کودهای کشاورزی تامین و تدارک شده و ذخایر استراتژیک این نهاده شرایط مناسبی دارد. به یمن بارندگی های سال جاری از تقاضای بیش تر برای کود توسط کشاورزان استقبال می کنیم لیکن از همکاران استانی در سازمان های جهادکشاورزی تقاضا داریم که بر مصرف و فروش کود نظارت لازم را اعمال نمایند. درحال حاضر، پیش بینی می شود رکورد دهه ۹۰ در مصرف کودهای کشاورزی در کشور طی سال جاری شکسته شود.

وی افزود: علیرغم تحریمها، ۱۰۰ درصد کود وارداتی مورد نیاز کشور تامین و همه قراردادها طبق برنامه با طرفهای خارجی منعقد و محمولههای مورد نیاز کاملا در بنادر کشور تخلیه شده و حتی ۳۲۰ هزار تن انواع کودهای کشاورزی ذخیره استراتژیک تامین شده است. اینکه ما همه محمولهها را بدون تاخیر و به موقع وارد کردیم، پیام مهمی به همراه دارد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، با اشاره به چالش هایی که امسال کشور با آن روبروست، تصریح کرد: امسال اتفاقات ویژه ای رخ داده که تامین نهاده های کشاورزی را حساستر کرده است. تحریم ها و چالش های بینالمللی از جمله عوامل بازدارنده ای بودند که مبادلات تجاری و جهانی ما را تحت تاثیر قرار دادند، اما شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توانست بر همه مشکلات و چالش ها فائق آید و حتی بهتر از سال های گذشته به وظایفش عمل کند.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین به شبهه هایی که در کیفیت کودهای وارداتی از چین وارد میشود، پاسخ داد و تصریح کرد: تمامی محموله ها از منابع معتبر که دارای کیفیت و استانداردهای بسیار بالای بینالمللی هستند، تهیه و خریداری می شوند. ضمن اینکه چین یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان و هم چنین صادرکنندگان کودهای شیمیایی در جهان است.

وی گفت: طی ۱۲ ماه سال ۹۷ ، شرکتهای پتروشیمی درحدود ۶/۱ میلیون تن کود اوره دراختیار ما قرار دادهاند و ماه فروردین ۹۸ هم برنامه حمل ۲۲۰ هزار تن کود اوره رابرای مناطق مختلف کشور در دست داریم. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین به چالش هایی که تابستان امسال شرکت های پتروشیمی تولیدکننده کود اوره در کشور ایجاد کردند، اشاره و اظهار کرد: بجز مدت زمان ۴۰ روزی که با پتروشیمیها بر سر قیمت فروش کود اوره چالش داشتیم، سرانجام به یک توافق دوطرفه منجر شد و میزان تحویل کود ازته (اوره) توسط شرکت های پتروشیمی داخلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نیمه دوم سال جاری بسیار قابل توجه و بی سابقه بوده است.
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مصرف کود در بخش کشاورزی را برای تغذیه گیاه بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: علیرغم ادعاهای موجود مصرف کود در عرصههای کشاورزی ایران نصف میانگین جهانی و یک سوم کشورهای پیشرفته می باشد.

وی همچنین با بیان اینکه ترکیب مصرف انواع کود در بخش کشاورزی می بایست به سمت استانداردها حرکت نماید افزود در گذشته ۸۰ درصد کودهایی که مصرف می شد ازت، ۱۵ درصد فسفات و ۵ درصد پتاس بود که خوشبختانه با اقدامات ترویجی و آموزشی در سال های اخیر این تناسب را به استانداردها نزدیک نمود و به ترتیب به میزان ۷۰، ۲۰ و ۱۰ درصد تبدیل کردیم، مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی، کشاورزی بدون مصرف کود را یک فرض محال دانست و تصریح کرد: چنین اظهار نظرهایی غیر علمی و پایه و اساس فنی ندارد. تولید پایدار، افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و مقابله با تنش های محیطی، بدون استفاده از کودهای کشاورزی که دارای عناصر مورد نیاز خاک و گیاه باشند، امکانپذیر نیست.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همچنین درباره تقلبی بودن کودهای شیمیایی گفت: با اجرای آیین نامه ثبت مواد کودی شرایط خوبی در این حوزه اتفاق افتاده است و پیشنهاد نمودند که کشاورزان در هنگام خرید به شماره ثبت مواد کودی و سایر علائم ممیزه برای تشخیص کودهای کیفی توجه نمایند هم چنین ایشان تاکید نمودند که کشاورزان محترم نیازهای خود را از مراکز مجاز تهیه کنند. با این حال تخلف در هر صنف و گروهی ممکن است و در سال جاری با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی بیش از ۳۰ پرونده قضایی برای متخلفین در این حوزه داشتیم و این متخلفان که عمدتا مرتکب گرانفروشی و یا فروش خارج از شبکه شده بودند، به دادگاه معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بر حمایت دولت از تامین کودهای کشاورزی با کیفیت تاکید و تصریح کرد: تامین و تدارک کودهای کشاورزی مرغوب، مکفی، با قیمت مناسب یکی از دغدغه های اصلی دولت در بخش کشاورزی و وظیفه ای است که تصمیم سازان نسبت به آن حساسند.

رسولی ادامه داد: ناگفته نماند که قیمت کودهای کشاورزی خارجی نیز هم چون قیمت خرید کود از تولیدکنندگان داخلی با افزایش قیمتهای جهانی مواجه بوده اما وزارت جهاد کشاورزی این افزایش قیمت ها را در کودهای یارانه ای لحاظ نکرده است.

همین خبر در سایر رسانه ها:

خبرگزاری ایرنا: ۲٫۵ میلیون تن انواع کودهای شیمیایی کشاورزی تامین شد

خبرگزاری اگنا: رکورد مصرف کودهای کشاورزی در دهه ۹۰ شکسته می شود

سایت وزارت جهادکشاورزی:۲.۵ میلیون تن انواع کودهای مورد نیاز بخش کشاورزی در سال ۹۷ تامین شد

خبرگزاری دانا: مصرف کود ایران نصف میانگین جهانی است


منبع :: http://assc.irآخرین اخبار

پربازدید