تاریخ خبر: // کد خبر: 51886 // //

برگزاری همایش آشنایی بخشداران، دهیاران و شوراها با قوانین امور اراضی در شهرستان سلسله لرستانهمایش آشنایی بخشداران، دهیاران و شوراها با قوانین و مقررات حفظ کاربری، یکپارچگی و ساماندهی امور اراضی با حضور مقامات محلی و استانی با همکاری مدیریت امور اراضی استان لرستان و جهادکشاورزی در شهرستان سلسله برگزار شد. این همایش با رویکرد آشنایی شرکت کنندگان با ضرورت ها و قوانین و مقررات حفظ کاربری و یکپارچگی

همایش آشنایی بخشداران، دهیاران و شوراها با قوانین و مقررات حفظ کاربری، یکپارچگی و ساماندهی امور اراضی با حضور مقامات محلی و استانی با همکاری مدیریت امور اراضی استان لرستان و جهادکشاورزی در شهرستان سلسله برگزار شد.
این همایش با رویکرد آشنایی شرکت کنندگان با ضرورت ها و قوانین و مقررات حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی و باغی و سامانه ۱۳۱ با حضور فرماندار شهرستان، مدیراموراراضی سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر جهادکشاورزی شهرستان، مسولئین شهرستان، دهیاران، بخشدارا و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در سالن جلسات فرمانداری سلسله برگزارشد.

در این همایش خسروی فرماندار شهرستان سلسله طی سخنانی بر جایگاه حیاتی اراضی کشاورزی و لزوم رعایت قوانین مقررات حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید کرد.

کاوس رمضان زاده مدیر اموراراضی سازمان جهادکشاورزی استان لرستان هم در خصوص اهمیت مقوله حفظ و یکپارچگی اراضی کشاورزی و چگونگی اعمال قانون حفظ کاربری در تعامل با دستگاه های ذیربط و اهمیت اجرای قانون و احکام صادره صحبت نمود.

سوخته زاری مدیرجهادکشاورزی شهرستان سلسه هم در این نشست گفت:هدف از برگزاری این همایش تعامل بین جهادکشاورزی و بخشداران، دهیاران و اعضا شوراهای اسلامی در جهت تحقق اهداف وزرات جهادکشاورزی برای حفظ، یکپارچگی، ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی است.

همت فرهادی مشاورانتظامی هم در این همایش درخصوص جایگاه قانونی حفظ کاربری اراضی کشاورزی و اقدامات پیشگیرانه در مورد حفظ کاربری اراضی و چگونگی ارتباط اعضا شوراهای اسلامی با سامانه ۱۳۱ و عزم همگانی مواردی را بیان کرد.

در ادامه بخشدارمرکزی شهرستان و رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری و چندنفراز نمایندگان اعضا شوراها و دهیاران مطالب و مباحثی را در خصوص دستور کار همایش مطرح کردند.
منبع :: http://www.laoi.irآخرین اخبار

پربازدید