شبکه کشاورزی ایران | سیستان و بلوچستان

شرکت پشتیبانی امور دام  ۳۶۰۰تن ذرت و سویا بین دامداران و مرغداران استان توزیع می‌کند.

شرکت پشتیبانی امور دام ۳۶۰۰تن ذرت و سویا بین دامداران و مرغداران استان توزیع می‌کند.

شبکه کشاورزی ایران: شرکت پشتیبانی امور دام ۳۶۰۰تن ذرت و سویا بین دامداران و مرغداران استان توزیع می‌کند. مشاهده خبر در وبسایت مرجع

افتتاح بیش از یک هزار طرح  عمرانی و تولیدی در مناطق روستایی و عشایری سیستان وبلوچستان در دهه فجر

افتتاح بیش از یک هزار طرح عمرانی و تولیدی در مناطق روستایی و عشایری سیستان وبلوچستان در دهه فجر

شبکه کشاورزی ایران: افتتاح بیش از یک هزار طرح عمرانی و تولیدی در مناطق روستایی و عشایری سیستان وبلوچستان در دهه فجر مشاهده خبر در وبسایت مرجع

ایجاد فرصت های خود اشتغالی برای زنان روستایی از طریق توسعه صندوق های خرد

ایجاد فرصت های خود اشتغالی برای زنان روستایی از طریق توسعه صندوق های خرد

شبکه کشاورزی ایران: ایجاد فرصت های خود اشتغالی برای زنان روستایی از طریق توسعه صندوق های خرد مشاهده خبر در وبسایت مرجع

سرپرست پشتیبانی امور دام  خبرازتوزبع ۲۰۰۰تن جو در سیستان وبلوچستان داد.

سرپرست پشتیبانی امور دام خبرازتوزبع ۲۰۰۰تن جو در سیستان وبلوچستان داد.

شبکه کشاورزی ایران: سرپرست پشتیبانی امور دام خبرازتوزبع ۲۰۰۰تن جو در سیستان وبلوچستان داد. مشاهده خبر در وبسایت مرجع

کسب افتخار کشوری توسط کشاورزان و تولیدکنندگان برتر سیستان وبلوچستان

کسب افتخار کشوری توسط کشاورزان و تولیدکنندگان برتر سیستان وبلوچستان

شبکه کشاورزی ایران: کسب افتخار کشوری توسط کشاورزان و تولیدکنندگان برتر سیستان وبلوچستان مشاهده خبر در وبسایت مرجع

بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها  ودست آوردهای سیستان وبلوچستان

بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها ودست آوردهای سیستان وبلوچستان

شبکه کشاورزی ایران: بازدید معاون اول رئیس جمهور از نمایشگاه توانمندیها ودست آوردهای سیستان وبلوچستان مشاهده خبر در وبسایت مرجع

احیا و بازیابی نهاد مردمی جهاد سازندگی  در دستور کار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت جهادکشاورزی

احیا و بازیابی نهاد مردمی جهاد سازندگی در دستور کار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت جهادکشاورزی

شبکه کشاورزی ایران: احیا و بازیابی نهاد مردمی جهاد سازندگی در دستور کار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در وزارت جهادکشاورزی مشاهده خبر در وبسایت مرجع

ثبت اطلاعات  تولیدات بخش کشاورزی با هدف ارزیابی  توانائی تولید محصولات سازگار واقتصادی

ثبت اطلاعات تولیدات بخش کشاورزی با هدف ارزیابی توانائی تولید محصولات سازگار واقتصادی

شبکه کشاورزی ایران: ثبت اطلاعات تولیدات بخش کشاورزی با هدف ارزیابی توانائی تولید محصولات سازگار واقتصادی مشاهده خبر در وبسایت مرجع

آخرین اخبار

پربازدید

سرمایه گذاری و تامین منابع

آرشیو

تامین نهاده ها

آرشیو

ماشین آلات و تجهیزات

آرشیو

مشاوره فنی و تخصصی

آرشیو

محصولات ارگانیک

آرشیو

کشت و صنعت

آرشیو

حمل و نقل و انبارداری

آرشیو

فرآوری، نگه داری و بسته بندی

آرشیو

بازرگانی و تجارت

آرشیو

مبارزه با آفات و بیماری ها

آرشیو

فناوری های نوین

آرشیو

سایر حوزه ها

آرشیو