تاریخ خبر: // کد خبر: 58450 // //

۱۵۵هکتار آبیاری نوین در دست اجرا در شهرستان سراوان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان گفت در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد و ۱۵۰میلیون ریال ۱۵۵هکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان مجهزبه سیستم نوین آبیاری خواهند شد شیرزاد کمالی افزود تاکنون ۷۲۰هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان اجرا شده است. وی تصریح کرد :در حال حاضر کشاورزان شهرستان سراوان ۳۵۸ هکتار از اراضی خود را برای اجرای سیستم آبیاری نوین (تحت فشار و کم فشار) در سامانه ثبت نام کرده اند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان گفت کشاورزانی که سند مالکیت زمین کشاورزی آنها محرز و دارای پروانه بهره برداری منابع آبی هستند، می توانند در سامانه طرح توسعه ساماندهی سیستم های نوین آبیاری ثبت نام تا سازمان جهاد کشاورزی نسبت به اجرای سیستم آبیاری نوین برای مزارع و باغات آنان اقدام نماید.

۱۵۵هکتار آبیاری نوین در دست اجرا در شهرستان سراوان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان گفت در سال جاری با اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد و ۱۵۰میلیون ریال ۱۵۵هکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان مجهزبه سیستم نوین آبیاری خواهند شد شیرزاد کمالی افزود تاکنون ۷۲۰هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در شهرستان اجرا شده است. وی تصریح کرد :در حال حاضر کشاورزان شهرستان سراوان ۳۵۸ هکتار از اراضی خود را برای اجرای سیستم آبیاری نوین (تحت فشار و کم فشار) در سامانه ثبت نام کرده اند. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سراوان گفت کشاورزانی که سند مالکیت زمین کشاورزی آنها محرز و دارای پروانه بهره برداری منابع آبی هستند، می توانند در سامانه طرح توسعه ساماندهی سیستم های نوین آبیاری ثبت نام تا سازمان جهاد کشاورزی نسبت به اجرای سیستم آبیاری نوین برای مزارع و باغات آنان اقدام نماید.
منبع :: ۱۵۵هکتار آبیاری نوین در دست اجرا در شهرستان سراوان

خبر جدید   سال گذشته ۴۸ تن عسل دراستان تولید شد.


آخرین اخبار

پربازدید