تاریخ خبر: // کد خبر: 72662 // //

گزارش آماری و تحلیلی آبان ماه ۹۸ مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

گزارش آماری و تحلیلی آبان ماه ۹۸ مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی:

در راستای انجام فرایند کنترل کیفی نهاده های کشاورزی کود، سم، بذر و خاک و آب، در آبان ماه ۹۸، مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی تعداد ۳۱۲ نمونه معادل ۲۲۱۱ آیتم نمونه کود، تعداد ۱۹ نمونه برابر۱۹۰ آیتم نمونه سم، تعداد ۲۳ نمونه برابر ۲۰۷ آیتم نمونه بذر و تعداد ۲۲ نمونه معادل ۱۸۰ آیتم نمونه خاک و آب ارسالی از  مدیریت های استانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را مورد آنالیز و بررسی کنترل کیفی قرار داده است    . گزارش آماری  گزارش تحلیلی

خبر جدید   شرکت در جلسات مختلف در ۹ ماهه نخست سالجاری

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: گزارش آماری و تحلیلی آبان ماه ۹۸ مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزیآخرین اخبار

پربازدید