تاریخ خبر: // کد خبر: 121143 // //

کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می گیرد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: بیست و یکمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور رئیس و معاون موسسه تحقیقات خاک و آب در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر…

کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می گیرد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: بیست و یکمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی با حضور رئیس و معاون موسسه تحقیقات خاک و آب در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد در این جلسه، موضوع قرارگرفتن کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز فرمول یا فرمول های موردتوافق میان موسسه تحقیقات خاک و آب کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توسط کمیته مشترکی  بررسی و نتیجه ی آن در جلسه آتی کارگروه مطرح و پس از تصویب اقدامات لازم برای تولید و توزیع رسمی آن ها در شبکه ی کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آغاز گردد.

خبر جدید   تامین و توزیع ۳۵۷۵تن کود کشاورزی درنکا

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: کودهای آلی و زیستی در سبدکودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار می گیردآخرین اخبار

پربازدید