تاریخ خبر: // کد خبر: 90891 // //

پیاده سازی سایت های الگویی محصولات کم آب بر و اقتصادی درسیستان

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان وبلوچستان گفت :باهدف دستیابی به حداکثر عملکرد در واحد سطح وبا رعایت تاریخ کاشت، کشت مکانیزه، استفاده از بذور گواهی شده، مباحث تغذیه ای و حاصلخیزی ، سایت های الگوئی جامع تولیدی و ترویجی محصول گندم در سطح ۱۰ هکتار از اراضی که آب مطمئن از شبکه ۴۶ هزارهکتاری انتقال  آب بالوله به اراضی دشت سیستان دریافت می نمایند اجرا گردید . بهزاد شهرکی با اشاره  به در اختیار قرار دادن آب در زمان مناسب و رعایت دور آبیاری ونیز اعمال مدیریت صحیح کاشت و داشت پیش بینی کرد در این سایت ها عملکرد محصول  بیش از ۵ تن در هکتار باشد . مدیر هماهنگی ترویج تاکید کرد کسب نتایج مطلوب در تولید محصول در این سایت های الگویی مدل و مشوق کاربردی برای کشاورزان منطقه خواهد بود . وی تصریح کرد  : اجرای سایت های الگوئی ترویجی  بر روی محصولات کم آب بر و اقتصادی متناسب با حجم آب تخصیصی ، جهت دستیابی به الگوی کشت مناسب، از برنامه ها و اولویت های سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد . شایان ذکر است در سنوات گذشته به دلیل ناپایداری آب، عملکرد گندم در واحد سطح ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده که فاقد توجیه اقتصادی است .در این سایت ها با بهره گیری از شبکه انتقال آب با لوله  ، دور های منظم آبیاری واعمال مدیریت مزرعه ، ارتقاء ۳ تا ۴ تنی عملکرد در واحد سطح را خواهیم داشت

پیاده سازی سایت های الگویی محصولات کم آب بر و اقتصادی درسیستان

پیاده سازی سایت های الگویی محصولات کم آب بر و اقتصادی درسیستان
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: پیاده سازی سایت های الگویی محصولات کم آب بر و اقتصادی درسیستان

خبر جدید   برداشت ۱۱هزار تن لیمو ترش از باغات سیستان وبلوچستان


آخرین اخبار

پربازدید