تاریخ خبر: // کد خبر: 96006 // //

واحد برنامه و بودجه اتاق فکر و تحلیل یک سازمان است

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: واحد برنامه و بودجه اتاق فکر و تحلیل یک سازمان است، اتاقی که می تواند علم، آگاهی، فن آوری و بهره وری را در سازمان توسعه دهد.

واحد برنامه و بودجه اتاق فکر و تحلیل یک سازمان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، کرمعلی قندالی در نشست با مدیرکل و کارشناسان دفتر برنامه و بودجه سازمان امور عشایر اظهار داشت: هیچ کدام از واحدهای سازمان از هم منفک نیستند و همه به عنوان یک مجموعه با هم کار می کنند و مثل یک زنجیر به هم متصل هستند. وی ادامه داد: در شرح وظایف واحد برنامه و بودجه حدود ۱۴ وظیفه تعریف شده که یکی از وظایف بسیار مهم این واحد تهیه برش و نقشه راه همه فعالیت هایی است که سازمان می خواهد انجام دهد. قندالی ادامه داد: این فعالیتها را می توان در سه رده دسته بندی کرد؛ فعالیتهای کوتاه مدت یک ساله، میان مدت پنج ساله، و فعالیت های بلند مدت که برای چشم انداز آینده است . رئیس سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: برنامه و بوجه اتاق فکر و ترویج این فکر به بدنه سازمان و بررسی و تحلیل و پایش وضعیت موجود با آنچه باید اتفاق بیفتد است.   وی با بیان اینکه همه برنامه های سازمان به طرح و برنامه مرتبط می شود، ابراز داشت: دفتر برنامه و بودجه   در برنامه ریزی، تجهیز منابع و ارزیابی فعالیتها در راستای اهداف سازمانی و افزایش بهره وری در سازمان نقش موثری دارد . قندالی با اشااره به اینکه  دفتر طرح و برنامه باید بر آمار و عملکرد واحدها تسلط داشته باشد تا بتواند در خصوص آمار واحدها تحلیل ارائه دهد، تاکید کرد: دفتر برنامه و بودجه باید راهکارهای جدید بدهد و فرآیندها را اصلاح و نهایتاً انجام امور در سازمان را تسهیل نماید. رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان اینکه دفتر برنامه و بودجه در انجام وظایف دو رویکرد مهم دارد، رویکرد درون سازمانی و رویکرد برون سازمانی. ادامه داد: وظیفه مهم طرح و برنامه قرار دادن فعالیتها فعالیت روی ریلی است که قانون تعیین کرده است. وی گفت: نقش ارتباطی دفتر برنامه و بودجه با سایر واحدها در ستاد و صف و ارتباط با نهادهای برنامه ریز و تصمیم گیر مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه و موسسات مالی و اعتباری بسیار حائز اهمیت است . قندالی با اشاره به دیگر وظایف واحد برنامه و بودجه، اظهار داشت: پایش، ارزیابی و تحلیل فعالیتهای سازمانی از کارهایی است که دفتر برنامه و بودجه سازمان باید روی آن وقت بگذارد و با دقت انجام دهد. رئیس سازمان امور عشایر ایران در پایان با بیان اینکه تمام آمار برنامه و بودجه باید در سامانه هوشمند در دسترس باشد، بر راه اندازی چنین سامانه ای تاکید کرد و گفت: بر ارتباط موثرتر دفتر برنامه و بودجه با واحدهای دیگر و انعکاس فعالیت ها با تعامل با روابط عمومی و برای ارزیابی و گزارش گیری در برنامه و بودجه باید دنبال یک سامانه هوشمند باشیم . سرپرست دفتر برنامه و بودجه سازمان امور عشایر ایران در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت های این افتر، گفت:باید تا آمار را در یک سشامانه ایتجمیع کنیمو اطلاعات استانی را جمع آوری کنیم. خانم یوسفی نیاد ادامه داد: به دنبال این هستیم اصلاح فرایندها را انجام دهیم و از منافع سازمان در سایر دستگاه ها از برنامه های این دفتر است.

خبر جدید   عشایر فارس از مزایای قانونی طرح مرتعداری استفاده کنند

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: واحد برنامه و بودجه اتاق فکر و تحلیل یک سازمان استآخرین اخبار

پربازدید