تاریخ خبر: // کد خبر: 107157 // //

مدیرکل دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها اعلام کرد ۲۶۰۰ نفر از عوامل و مباشرین خرید گندم تحت آموزش بدو خدمت حرفه ای و شغلی قرار گرفته اند.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها اعلام کرد ۲۶۰۰ نفر از عوامل و مباشرین خرید گندم تحت آموزش بدو خدمت حرفه ای و شغلی قرار گرفته اند.

مدیرکل دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها اعلام کرد  ۲۶۰۰ نفر از عوامل و مباشرین خرید گندم تحت آموزش بدو خدمت حرفه ای و شغلی قرار گرفته اند.

مدیر کل دفتر توسعه ، آموزش و ترویج تعاونی ها وتشکلها در ادامه فرمودند: با عنایت به اینکه به استناد بند ۱ تا ۷ ماده ۱۵ و ماده ۶۰ تا ۶۲ قانون شرکتهای تعاونی و بندهای ۱ تا ۳ ماده ۳۲ قانون شرکتهای تعاونی و همچنین بندهای ۱ تا ۷ قانون اساسنامه مرکزی تعاون روستایی، موضوع آموزش و توانمندسازی و توسعه مهارتهای فنی و حرفه ای ارکان شبکه تعاونیها و تشکلها از وظایف اصلی و قانونی بخش حاکمیتی و تولی گری سازمان تعاون روستایی محسوب می شود. دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلهای معاون توسعه تعاونیها و تشکلها سازمان در راستای انجام رسالت شغلی خود نسب به توانمندسازی و ارتقاء دانش و مهارتهای مرتبط ۲۶۰۰ نفر از عوامل، شاغلین و مباشرین خرید گندم که در سطح شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی در سطح کشور ایفای نقش می کنند، اقدام نموده است. وی در ادامه فرمود: از آنجا که در سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ تعداد ۶۲۰ شرکت و اتحادیه تعاونیهای روستایی تحت پوشش سازمان تعاون روستایی کشور به عنوان عوامل و مباشر خرید گندم شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایفای نقش می کنند به منظور کیفی سازی و ارتقاء توان حرفه ای آنها در فرآیند خرید این محصول استراتژیک از تولید کنندگان و کشاورزان، دفتر توسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشـکل هـای معاونت توسعه تعاونی ها و تشکل های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با همکاری مرکز پژوهش های غلات شـرکت مـادر تخصصـی بازرگانی دولتی ایران، برنامه آموزش و بازآموزی عوامل و مباشـرین خرید گندم را در دستور کار قرار داد. بر این اساس با توجه به هماهنگی ها و جلسات مشترک بعمل آمده با مرکز پژوهش های غلات شرکت مادر تخصصی بازرگانی و همچنین اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی، در جهت مدیریت برنامه آموزشی فوق الذکر با شرایط جاری بیماری کرونا، مقرر شد تا روش آموزش مجازی و غیر حضوری در دستور کار قرار گیرد. بدین جهت اطلاعات و مشخصات کامل افراد و عوامل و مباشرین خرید گندم از تمام استان ها استحصال و با برنامه ریزی انجام شده ، فیلم آموزشی دوره در سه عنوان و موضوع تخصصی شامل« نمونه برداری، ارزیابی کیفی خرید گندم و حدود و روش افت زنی» تهیه شد و بعد از استحصال اطلاعات افراد مستقیم دخیل در خرید این گندم تحت پوشش تعاون روستایی کشور این فیلم برای ۲۶۰۰ نفر از عوامل خرید گندم در سطح ۶۲۰ شرکت تعاونی روستایی کشور بارگذاری گردید . ایشان همچنین اظهار کرد: در ادامه کار مقررشد با احتساب مهلت ۱۰ روزه و بعد از مطالعه و بازبینی فیلم آموزشی توسط مخاطبان دوره، مرحله اول آزمون مجـازی با حضور عوامل و مباشـرین خریـد ۱۴ استان البرز، ایلام، بوشــهر، خراســان جنوبی، خوزســتان، سیسـتان و بلوچسـتان، فـارس، قم، کرمان، جنوب کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، هرمزگان و یزد در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ با موفقیت برگزار گردید. هم چنین مرحله دوم آزمون برای اسـتان های باقیمانده و هم چنین افراد جا مانده از مرحله اول در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۹ برنامه ریزی و اجرا گردید. از آنجا که بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده توسط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران داشـتن گواهی نامه آموزشـی برای کلیه عوامل و مباشـرین خریـد الزامی بود و بایستی تمام افراد و مباشـرین شرکت های تعاونی دخیل در خریـد گنـدم در دوره آموزشـی و آزمون مجازی مـذکور شـرکت می کردند، نـوبت سوم و چهارم آزمـون برای تمام کسانی که در دو نوبت قبلی در زمان مقرر در آزمون شرکت نکرده و یا با موفقیت آزمون را به پایان نرسانیده اند در تـاریخ های ۱۵ و ۳۰ اردیبهشت سال جاری برگزار گردیـد. قابل ذکر است در پایان دوره آموزشی برای افرادی که نمره قبولی را کسب کنند گواهینامه آموزشی طراحی شده با امضاء مشترک مدیرکل دفتر توسعه و آموزش سازمان و سرپرست مرکز پژوهش های غلات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی صدور و به این افراد اعطا گردید. دکتر جهان پناه در پایان گفت: اهمیت این کارمهم از آنجاست که بی شک برای کیفیت بخشی کارگزاران امر در سطح شرکتها و اتحادیه های تعاونی برای دستیابی به مزیت نیروی کارآمد و ماهر ارکان و کارکنان تعاونیها از بین اولویتها و اقدام قابل انجام، توانمندسازی، وآموزش روش نوین برای توسعه و تعمیق فعالیتهای آنها عامل حضور و بقای آنها در محیط رقابتی شغلی و اقتصادی محسوب می شود. زیرا آموزش و توان افزایی کارگزاران و مدیران و ارکان شرکتهای تعاونی، ابزار و فرآیند موثر برای قدرت بخشیدن به آنها است. بدیهی است آموزش و توان افزایی موجب ارتقاء کارایی و اثر بخشی نیروی انسانی و توسعه انگیزه و سرمایه گذاری و در نتیجه کاردهی بیشتر سرانه، بهره وری و تولید و بازدهی اجتماعی و اقتصادی را فراهم می آورد
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: مدیرکل دفتر توسعه آموزش و ترویج تعاونیها و تشکلها اعلام کرد ۲۶۰۰ نفر از عوامل و مباشرین خرید گندم تحت آموزش بدو خدمت حرفه ای و شغلی قرار گرفته اند.

خبر جدید   شرکت های سهامی زراعی بهترین گزینه برای تولید محصولات کشاورزی است


آخرین اخبار

پربازدید