تاریخ خبر: // کد خبر: 57160 // // //

لیست سموم غیر مجاز در محصول پسته

لیست سموم غیر مجاز در محصول پسته

لیست سموم غیر مجاز در محصول پسته

(۱۳۹۸/۴/۹)

 باغداران محترم شهرستان سیرجان

 به استناد تحقیقات انجام شده و ابلاغیه سازمان حفظ نباتات کشور لیست سموم غیر مجاز در محصول پسته که در مواردی نا آگاهانه در کنترل آفت پسیل پسته استفاده می شود به شرح جداول ذیل وبه منظورآگاهی بهره برداران اعلام میگردد:

 – لیست سموم حذف شده از فهرست مجاز سموم بر اساس پیگیری سازمان های بین المللی بدلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی:

خبر جدید   استفاده از تجربه موفق عرضه زعفران در بورس کالا برای پسته

 1- اندوسولفان (تیودان)

 2- آمیتراز (میتاک )

۳- کارباریل (سوین)

 – سموم حذف ویا تعلیق شده براساس اعلام کمیته بازنگری هیئت عالی نظارت بر سموم :

 1- تیاکلوپراید (کالیپسو )

 2 -دیازینون (بازودین)

 3 -فنتیون (لبایسید )

 4 -فوزالون+تفلوبنزورون (دارتون )

 5 -گلایفوزیت با املاح دوگانه (ویدمستر)

 – سم ممنوعه در پسته که به دلیل طیف وسیع حشره کشی واعلام مشکل باقیمانده سم از سوی اتحادیه اروپا :

خبر جدید   محصول پسته رفسنجان در سازمان جهانی مالکیت فکری Wipo به ثبت جهانی رسیده است.

۱- کلروپیریفوس( دورسبان )

 -سموم توصیه نشده بدون ثبت در محصول پسته که استفاده از آنها به دلیل طیف وسیع حشره کشی باعث طغیان احتمالی آفات می شود:

۱- فن والریت (سومیسیدین)

 2- دلتامترین (دسیس)

 3- پرمترین (آمبوش)

 4- آبامکتین (ورتی مک)

 5 -دیمتوات (رکسیون)

 6- لامبدا سای هالوترین (کاراته زئون)

خبر جدید   وظایف تصدی گری باید به فعالان بخش کشاورزی سپرده شود

 7 -لامبادا (آیکون )

 8- اسپینوزاد( تریسر )
منبع :: لیست سموم غیر مجاز در محصول پسته

برچسب های خبر:


آخرین اخبار

پربازدید