شبکه کشاورزی ایران | فهرست طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی فسخ شده قابل واگذاری به متقاضیان جدید

تاریخ خبر: // کد خبر: 881 // // // //

فهرست طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی فسخ شده قابل واگذاری به متقاضیان جدیدشبکه کشاورزی ایران: ۱۳۹۷/۳/۶ یکشنبهسازمان امور اراضی کشور منتشر کرد: فهرست طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی فسخ شده قابل واگذاری به متقاضیان جدید دراجرای بند ج ماده (۸( آئین نـامه اجرایی قـانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحی قـانون حفـاظت و بهره برداری از جنگـل هـا و مراتـع و به منظور رعایت عدالت و شفافیت دراطلاع رسانی به

شبکه کشاورزی ایران:

۱۳۹۷/۳/۶ یکشنبه
سازمان امور اراضی کشور منتشر کرد:

فهرست طرح های کشاورزی و غیرکشاورزی فسخ شده قابل واگذاری به متقاضیان جدید

دراجرای بند ج ماده (۸( آئین نـامه اجرایی قـانون اصلاح ماده(۳۳) اصلاحی قـانون حفـاظت و بهره برداری از جنگـل هـا و مراتـع و به منظور رعایت عدالت و شفافیت دراطلاع رسانی به مردم و به ویژه متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی، سازمان امور اراضی کشور اقدام به انتشار اطلاعات پرونده های واگذاری اراضی به طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی که منجر به رای قطعی فسخ قرارداد اجاره و یا استرداد از سوی هیات نظارت شده، می نماید.

کلیه متقاضیان اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی در اراضی واگذاری فسخ قطعی شده، ضمن دریافت و بررسی فهرست طرح های پیوست که به تفکیک استان و طرح های کشاورزی و غیر کشــاورزی منتشر شده، می توانند جهت اطلاعات بیشتر درباره هرکدام از این طرح ها، و هزینه های احتمالی و شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز و ثبت درخواست واگذاری خود به مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان مربوطه مراجعه نمایند. شایان ذکر است اطلاعات درج شده کنونی مربوط به ۱۹ استان است و اطلاعات سـایراسـتان ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

منبع:

برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,


آخرین اخبار

پربازدید