تاریخ خبر: // کد خبر: 123466 // //

علی رغم تحریم ها بخش کشاورزی رشد مثبت دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی برومندی در یک نشست با سید محسن تقوی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و اساتید بخش باغبانی تصریح کرد: کشور در سال گذشته در بخش کشاورزی بیش از ۶میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است که با افتخار می گویم سه میلیارد دلار یعنی ۵۰ درصد آن از بخش باغبانی حاصل شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در حوزه کشاورزی و باغبانی جای کار بسیار داریم، اظهار کرد: یک نگاه به گذشته نشان می دهد که همه توفیقاتی که ما در بخش کشاورزی داشته ایم مرهون تلاش های علمی و رهنمود های دانشگاهی کشور و ارائه روش های نوین بوده است.
او با اذعان به اینکه هنوز از همه ظرفیت های علمی در بخش‌های تخصصی استفاده نشده است، افزود: اساتید دانشگاهی و علمی در حوزه باغبانی داریم که هم تراز با دانشمندان هسته ای هستند و می توانند همچنان نقش آفرینی کنند؛ به صورت شبانه روزی در تلاش هستند و زحمات این مجموعه باعث شده ما امروز در تولید بسیاری از محصولات با در نظر گرفتن توسعه پایدار در بخش کشاورزی با دنیا رقابت کنیم و این برای ما بسیار قابل افتخار است .
به اعتقاد او؛ یک فاصله بین بخش های تحقیقاتی و دانشگاهی با حوزه سیاستگذاری ها و اجرایی وجود داشته است که این شکاف عمیق را باید ترمیم کرد تا با تعامل و هم افزایی بیشتر به سمت پیشرفت حرکت کرد.
 سند توسعه باغبانی استان فارس بازنگری می شود
برومندی با اشاره به اسناد بالا دستی که در نظام جمهوری اسلامی تدوین و اهدافی که برای توسعه بخش کشاورزی و مشخصا حوزه باغبانی  مشخص شده است، بیان کرد: استان فارس، استان بسیار مهمی است به عبارتی ویترین باغبانی کشور محسوب می شود و بسیار مستعد برای تولید محصولات باغبانی  از این رو بنا داریم تا در سند توسعه باغبانی استان فارس و دیگر استان ها تجدید نظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه در برخی از دشت های استان فارس شاهد بیش از ۳۵ متر افت سفره های آب زیر زمینی هستیم و در برخی شهرستان ها حتی برای آب شرب مردم باید به عمق  های پایین تر از ۵۰۰ متر رفت، گفت: این نشان می دهد که در استان فارس با مسئله آب به عنوان یک نهاده دارای محدودیت جدی در بخش کشاورزی مواجه ایم از این رو  در برنامه ریزی های جدید برای توسعه بخش کشاورزی و باغبانی این استان باید برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.
او افزود: ما باید بدانیم در هر استان کشور در حوزه باغبانی چه وضعیتی وجود دارد و این اطلاعات باید بر اساس آمایش سرزمین و مطالعات دقیق علمی و فنی و توصیه های بخش های علمی تهیه و تدوین شود.
به گفته وی؛ اینکه در استان ها چه ظرفیتی وجود دارد و به چه میزان به فعلیت رسیده است بسیار مهم خواهد بود و موضوع تغییر الگوی کشت به منظور حفظ منابع آب های زیر زمینی از جمله مواردی است که حتما دنبال خواهد شد.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما نباید مرتب به دنبال توسعه کمی باغات در ایران باشیم؛ اگر بر روی وضع موجود متمرکز و تلاش کنیم مسائل و مشکلاتی که وجود دارد را رفع و باغ های درجه ۳ کشور را با کار علمی بزرگ ارتقاء دهیم پیشرفت های خیلی جدی به دست می آید.
در پایان این نشست برومندی و هیات همراه از از نهال های وارداتی خرمای مجول و تولید نهال در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بازدید کردند .
در این نشست حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شکراله حاجی وند رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر گل و گیاه زینتی، گلخانه و قارچ خوراکی معاونت باغبانی، زهرا جلیلی مقدم مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی، مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور و شاهین رستم پور مشاور معاون وزیر و مسئول طرح و برنامه معاونت باغبانی، حضور داشتند.

علی رغم تحریم ها بخش کشاورزی رشد مثبت دارد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی برومندی در یک نشست با سید محسن تقوی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز و اساتید بخش باغبانی تصریح کرد: کشور در سال گذشته در بخش کشاورزی بیش از ۶میلیارد دلار درآمد ارزی داشته است که با افتخار می گویم سه میلیارد دلار یعنی ۵۰ درصد آن از بخش باغبانی حاصل شده است.
این مقام مسئول با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در حوزه کشاورزی و باغبانی جای کار بسیار داریم، اظهار کرد: یک نگاه به گذشته نشان می دهد که همه توفیقاتی که ما در بخش کشاورزی داشته ایم مرهون تلاش های علمی و رهنمود های دانشگاهی کشور و ارائه روش های نوین بوده است.
او با اذعان به اینکه هنوز از همه ظرفیت های علمی در بخش‌های تخصصی استفاده نشده است، افزود: اساتید دانشگاهی و علمی در حوزه باغبانی داریم که هم تراز با دانشمندان هسته ای هستند و می توانند همچنان نقش آفرینی کنند؛ به صورت شبانه روزی در تلاش هستند و زحمات این مجموعه باعث شده ما امروز در تولید بسیاری از محصولات با در نظر گرفتن توسعه پایدار در بخش کشاورزی با دنیا رقابت کنیم و این برای ما بسیار قابل افتخار است .
به اعتقاد او؛ یک فاصله بین بخش های تحقیقاتی و دانشگاهی با حوزه سیاستگذاری ها و اجرایی وجود داشته است که این شکاف عمیق را باید ترمیم کرد تا با تعامل و هم افزایی بیشتر به سمت پیشرفت حرکت کرد.
 سند توسعه باغبانی استان فارس بازنگری می شود
برومندی با اشاره به اسناد بالا دستی که در نظام جمهوری اسلامی تدوین و اهدافی که برای توسعه بخش کشاورزی و مشخصا حوزه باغبانی  مشخص شده است، بیان کرد: استان فارس، استان بسیار مهمی است به عبارتی ویترین باغبانی کشور محسوب می شود و بسیار مستعد برای تولید محصولات باغبانی  از این رو بنا داریم تا در سند توسعه باغبانی استان فارس و دیگر استان ها تجدید نظر کنیم.
وی با اشاره به اینکه در برخی از دشت های استان فارس شاهد بیش از ۳۵ متر افت سفره های آب زیر زمینی هستیم و در برخی شهرستان ها حتی برای آب شرب مردم باید به عمق  های پایین تر از ۵۰۰ متر رفت، گفت: این نشان می دهد که در استان فارس با مسئله آب به عنوان یک نهاده دارای محدودیت جدی در بخش کشاورزی مواجه ایم از این رو  در برنامه ریزی های جدید برای توسعه بخش کشاورزی و باغبانی این استان باید برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.
او افزود: ما باید بدانیم در هر استان کشور در حوزه باغبانی چه وضعیتی وجود دارد و این اطلاعات باید بر اساس آمایش سرزمین و مطالعات دقیق علمی و فنی و توصیه های بخش های علمی تهیه و تدوین شود.
به گفته وی؛ اینکه در استان ها چه ظرفیتی وجود دارد و به چه میزان به فعلیت رسیده است بسیار مهم خواهد بود و موضوع تغییر الگوی کشت به منظور حفظ منابع آب های زیر زمینی از جمله مواردی است که حتما دنبال خواهد شد.
معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما نباید مرتب به دنبال توسعه کمی باغات در ایران باشیم؛ اگر بر روی وضع موجود متمرکز و تلاش کنیم مسائل و مشکلاتی که وجود دارد را رفع و باغ های درجه ۳ کشور را با کار علمی بزرگ ارتقاء دهیم پیشرفت های خیلی جدی به دست می آید.
در پایان این نشست برومندی و هیات همراه از از نهال های وارداتی خرمای مجول و تولید نهال در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بازدید کردند .
در این نشست حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، شکراله حاجی وند رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، غلامرضا تقوی مدیرکل دفتر گل و گیاه زینتی، گلخانه و قارچ خوراکی معاونت باغبانی، زهرا جلیلی مقدم مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری معاونت باغبانی، مرتضی گل محمدی رئیس پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری کشور و شاهین رستم پور مشاور معاون وزیر و مسئول طرح و برنامه معاونت باغبانی، حضور داشتند.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: علی رغم تحریم ها بخش کشاورزی رشد مثبت دارد

خبر جدید   تخصیص ۱۸۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی


آخرین اخبار

پربازدید