تاریخ خبر: // کد خبر: 3005 // // // //

دستورالعمل ها و فرآیندها

شبکه کشاورزی ایران: – صدور مجوز و پروانه های کیلینیکهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی – مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها – نظام تشکیل و استقرار تعاونی تولید روستایی – نظام تشکیل و استقرار شرکت های سهامی زراعی – نظام تشکیل و استقرار کشت و صنعت – نظام صدور مجوزها و پروانه های

دستورالعمل ها و فرآیندها

شبکه کشاورزی ایران:

– صدور مجوز و پروانه های کیلینیکهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

– مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها

– نظام تشکیل و استقرار تعاونی تولید روستایی

– نظام تشکیل و استقرار شرکت های سهامی زراعی

– نظام تشکیل و استقرار کشت و صنعت

– نظام صدور مجوزها و پروانه های گلخانه ها

– نظام صدور مجوزها ی گیاه پزشکی

– نظام پایش عملکرد صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی

– نمودار فرایند صدور پروانه کوچک صنعتی و روستایی

– دستورالعمل اجرایی تسهیلات بانکی

– فرآیند احیاء و مرمت  قنوات

– دستورالعمل داخلی فرآیندآبیاری تحت فشار

– دستورالعمل اجرایی صدور تایید مراتب و تمدید رشته های مشاغل خانگی بخش کشاورزی

مشاهده خبر در وبسایت مرجع

خبر جدید   سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان جهاد کشاورزی برگزارشد
برچسب های خبر: ,,,,,,


آخرین اخبار

پربازدید