تاریخ خبر: // کد خبر: 63547 // //

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا

۱۳۹۸۰۶۲۰ حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا حضور یافت.

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا

حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا ۱۳۹۸۰۶۲۰ حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا دکتر خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا حضور یافت.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: حضورمعاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران در مزرعه ی پرورش ماهی گرمابی و مشاغل خرد خانگی در شهرستان صومعه سرا

خبر جدید     ماهیان بومی جایگزین تیلاپیا می‌شوند


آخرین اخبار

پربازدید