تاریخ خبر: // کد خبر: 84886 // //

جلسه کمیته بهداشتی کشاورزی شهرستان ارزوئیه برگزار شد

کمیته بهداشتی کشاورزی با حضور رئیس شبکه بهداشت، رییس اداره دامپزشکی،کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای وکارشناسان جهادکشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه برگزار شد.

جلسه کمیته بهداشتی کشاورزی شهرستان ارزوئیه برگزار شد

بنا به اعلام روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، امیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت:کمیته بهداشتی کشاورزی با حضور رئیس شبکه بهداشت، رییس اداره دامپزشکی،کارشناسان بهداشت محیط وحرفه ای وکارشناسان جهادکشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی ارزوئیه برگزار شد. وی با بیان اینکه از اهداف جهادکشاورزی گام برداشتن در مسیر تولید محصول سالم و ارگانیک با نظارت بر مصرف سموم کم دوام و دوره کارنس کوتاه وتغذیه متعادل محصولات کشاورزی وارائه توصیه های فنی به کشاورزان وبرگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه جلوگیری از مصرف بی رویه سموم وکودهای شیمیایی می باشد، افزود: با توجه به اینکه کشاورزان از اقشارآسیب پذیر هستند تمام تلاش مجموعه مدیریت جهاد  کشاورزی  برنامه ریزی برای تولید محصول با حد مجاز باقیمانده سموم است تا سلامتی افراد جامعه به خطر نیفتد. امیری نوید داد که به زودی در این شهرستان باغات وگلخانه هایی به صورت پایلوت انتخاب، تا محصولات ارگانیک را تولید وعرضه نمایند. در این جلسه رئیس شبکه بهداشت شهرستان ارزوئیه گفت: تمام دغدغه ما بحث سلامت است و متاسفانه گزارش علت بسیاری از بیماریها وسرطانها مرتبط با مصرف مواد غذایی ناسالم است و باید به تولید محصولات از مزرعه تا سفره توجه ونظارت شود. وی تصریح کرد: ابتدا باید سلامت کشاورز حفظ شود به همین منظور در مراکز بهداشت درمانی شهرستان مراقبتهای اولیه برای کشاورزان درحال انجام است و معاینات شغلی کشاورزان انجام می شود و با همکاری جهاد کشاورزی وشبکه بهداشت شهرستان کارگاههای آموزشی ویژه کشاورزان وروشهای ایمن در حین وبعداز سمپاشی ومعرفی بیماریهای شغلی برگزار می شود.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: جلسه کمیته بهداشتی کشاورزی شهرستان ارزوئیه برگزار شد

خبر جدید   برگزاری اولین جلسه کمیته روستائی وعشایری خراسان رضوی
برچسب های خبر:


آخرین اخبار

پربازدید