شبکه کشاورزی ایران | تحت هیچ شرایطی نبایستی اراضی مرغوب و حتی قابل اصلاح به تغییرکاربری واگذار شود

تاریخ خبر: // کد خبر: 46319 // // //

تحت هیچ شرایطی نبایستی اراضی مرغوب و حتی قابل اصلاح به تغییرکاربری واگذار شودرئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: در کنار حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و رعایت قوانین تغییرکاربری ، بایستی اجرای پروژه ها و طرحهای کشاورزی و صنایع فرآوری وابسته تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی شهرستان میانه که در محل مدیریت این شهرستان برگزار شد با تبریک عید غدیرخم، عید اخوت و برادری، اظهار کرد: باید این فرهنگ اخوت در تمام صحنه های اجتماعی، سیاسی، کاری و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم عینیت یابد و این فرصت بزرگی برای خلق وحدت در جامعه اسلامی است.
مهندس فتحی عنوان داشت: اراضی کشاورزی محدود است و باید محافظت شود تا به آیندگان انتقال یابد، در واگذاری اراضی هم مناطقی لحاظ شود که خاک اصلاً مستعد فعالیت های کشاورزی نباشد، تحت هیچ شرایطی نباید اراضی مرغوب و حتی قابل اصلاح به تغییرکاربری واگذار شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در شهرستان میانه برای ایجاد زیرساخت های کشاورزی کارهای خوبی انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد و یقیناً این اقدامات ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در قالب کارشناسان پهنه بندی میز خدمت را به روستاها و اقصا نقاط استان برده است، کشاورزان ولی نعمت ما هستند و ما با تمام توان وظیفه داریم دانش روز و تجارت اجرایی را به کشاورزان انتقال دهیم.
مهندس فتحی افزود: ما از تمام سرمایه گذاران و کارآفرینان بطور کامل حمایت می کنیم، سازمان جهادکشاورزی استان در راه اندازی طرحهای پرورش گاو شیری صنعتی ۳ هزار راسی و پرورش گوسفند صنعتی ۱۲ هزار راسی در خدمت سرمایه گذاران خواهد بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح نمود: برای اصلاح فرآیندهای اجرایی، اداری و سازمانی از پیشنهادات سازنده و قابل دفاع حمایت می کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: در کنار حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و رعایت قوانین تغییرکاربری ، بایستی اجرای پروژه ها و طرحهای کشاورزی و صنایع فرآوری وابسته تسهیل شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مهندس اکبر فتحی در جلسه شورای هماهنگی شهرستان میانه که در محل مدیریت این شهرستان برگزار شد با تبریک عید غدیرخم، عید اخوت و برادری، اظهار کرد: باید این فرهنگ اخوت در تمام صحنه های اجتماعی، سیاسی، کاری و رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم عینیت یابد و این فرصت بزرگی برای خلق وحدت در جامعه اسلامی است.
مهندس فتحی عنوان داشت: اراضی کشاورزی محدود است و باید محافظت شود تا به آیندگان انتقال یابد، در واگذاری اراضی هم مناطقی لحاظ شود که خاک اصلاً مستعد فعالیت های کشاورزی نباشد، تحت هیچ شرایطی نباید اراضی مرغوب و حتی قابل اصلاح به تغییرکاربری واگذار شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در شهرستان میانه برای ایجاد زیرساخت های کشاورزی کارهای خوبی انجام شده است که جای تقدیر و تشکر دارد و یقیناً این اقدامات ادامه خواهد داشت.
وی تاکید کرد: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی در قالب کارشناسان پهنه بندی میز خدمت را به روستاها و اقصا نقاط استان برده است، کشاورزان ولی نعمت ما هستند و ما با تمام توان وظیفه داریم دانش روز و تجارت اجرایی را به کشاورزان انتقال دهیم.
مهندس فتحی افزود: ما از تمام سرمایه گذاران و کارآفرینان بطور کامل حمایت می کنیم، سازمان جهادکشاورزی استان در راه اندازی طرحهای پرورش گاو شیری صنعتی ۳ هزار راسی و پرورش گوسفند صنعتی ۱۲ هزار راسی در خدمت سرمایه گذاران خواهد بود.
وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح نمود: برای اصلاح فرآیندهای اجرایی، اداری و سازمانی از پیشنهادات سازنده و قابل دفاع حمایت می کنیم.


جهت مشاهده خبر در مرجع لطفا

اینجا
کلیک کنید.
برچسب های خبر:


آخرین اخبار

پربازدید