شبکه کشاورزی ایران | تبیین الزامات اجرای برنامه تأمین تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در سال ۱۳۹۸

تاریخ خبر: // کد خبر: 53819 // //

تبیین الزامات اجرای برنامه تأمین تدارک و توزیع کودهای کشاورزی در سال ۱۳۹۸جهت دستیابی به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین تدارک و توزیع بیش از ۳ میلیون تن کودهای کشاورزی در سال ۱۳۹۸، بایستی کلیه مدیریتهای ستادی و استانی شرکت با پیگیری و جدیت، رعایت اولویت ب…

جهت دستیابی به برنامه ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین تدارک و توزیع بیش از ۳ میلیون تن کودهای کشاورزی در سال ۱۳۹۸، بایستی کلیه مدیریتهای ستادی و استانی شرکت با پیگیری و جدیت، رعایت اولویت بندی ها و بهره گیری صحیح از آمار و اطلاعات و مدیریت دقیق منابع و مصارف آن، به سمت اهداف این برنامه در کلیه انواع کودهای اوره، فسفاته و پتاسه حرکت کرده و نظارت و کنترل جدی و روزمره بر نتایج عملکرد بخشهای مدیریتی خود داشته باشند.

مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق در اولین جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود:

در شرایط فعلی، لازم است مدیران بر مراحل اجرای فعالیتهای مدیریتهای خود نظارتی کامل داشته و هر جا لازم است شخصاً اجرای کارها را بعهده بگیرند.

ایشان با تأکید بر همکاری دلسوزانه و مرافقت آمیز از مدیریتهای شرکت خواستند تا با تعامل مثبت با یکدیگر، امور را پیش ببرند.

شورای هماهنگی مدیران ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بصورت ماهیانه با موضوع ارائه گزارش عملکرد معاونتها و مدیریتهای ستادی شرکت و دریافت رهنمودهای مدیرعامل، برگزار می گردد. در این جلسات، اعضای هیئت مدیره، معاونین مدیرعامل و کلیه مدیریتهای ستادی به همراه مدیران شرکت در استانهای تهران والبرز حضور داشته و از برخی مدیریتهای استانی جهت ارائه گزارشهای مرتبط دعوت می گردد.

در ادامه این جلسه مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان و نمایندگی بندر امام خمینی گزارش عملکرد فعالیت خود در سال ۹۷ و برنامه سال ۹۸ مدیریت خود را به اعضای شورای هماهنگی ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارائه نمودند.


منبع :: http://assc.irآخرین اخبار

پربازدید