تاریخ خبر: // کد خبر: 73314 // //

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی واحدهای اعتباری و نتایج ناشی از برنامه هدفمنداین سازمان در راستای تعیین تکلیف نهایی اینگونه واحدها اعلام کرد: تعداد این واحدها از ۶۷۳ مورد در سال ۹۷ به ۴۵ مورد تا پایان آبان ماه ۹۸ تقلیل یافته است. دکتر شیرزاد اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص را برگزاری جلسات مستمر برای تحلیل وضعیت مالی واحدهای دارای بحران، فشار برای وصول مطالبات، پیگیری تعدیل واحدها، کاهش نیروی انسانی و هزینه های جاری آنها، تشکیل تیم کارشناسی برای اصلاح اساسنامه­ها، اقدامات حقوقی بمنظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از خروج اعضای هیئت مدیره صندوق­های مسئله­دار از کشور، تشکیل جلسات مستمر با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی و نظایر آن اعلام نمود. وی همچنین اظهار داشت: تعداد کل سپرده گذاران این واحدها که در ابتدای سال نودوهفت معادل ۱۲۲۵۲۱۸ نفر بود، در پایان همانسال به رقم ۶۶۸۵۰۸ نفر کاهش یافت. ضمن اینکه این تعداد نیز طی سال جاری و تا پایان آبان ماه به عدد ۱۷۰۷۷۲ نفر تنزل یافته است. علاوه بر این، سرجمع معوقات صندوق ها نیز که در ابتدای سال ۹۷ به ۱۲۵۰۵۷۵ میلیون ریال بالغ میشد در پایان سال گذشته به مبلغ ۷۱۲۷۰۴ میلیون ریال و در هفت ماهه سالجاری نیز این میزان به ۳۳۰۵۲۰ میلیون ریال کاهش یافته است. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خاتمه افزود: لازم به ذکر است در راستای پیگیری ها و اقدامات بعمل آمده از طریق دادسرای جرایم پولی و بانکی، پلیس امنیت، ادارات کل اطلاعات و شورای تأمین، تلاش سازمان بر استمرار کنترل و ساماندهی نهایی واحدهای اعتباری و دقت ویژه در راستای پیشگیری از بحران­های احتمالی متمرکز شده است.  
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

خبر جدید   دینامیسم ظهور " تعاونی های روستایی زامبی "


تاریخ خبر: // کد خبر: 73315 // //

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی واحدهای اعتباری و نتایج ناشی از برنامه هدفمنداین سازمان در راستای تعیین تکلیف نهایی اینگونه واحدها اعلام کرد: تعداد این واحدها از ۶۷۳ مورد در سال ۹۷ به ۴۵ مورد تا پایان آبان ماه ۹۸ تقلیل یافته است. دکتر شیرزاد اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص را برگزاری جلسات مستمر برای تحلیل وضعیت مالی واحدهای دارای بحران، فشار برای وصول مطالبات، پیگیری تعدیل واحدها، کاهش نیروی انسانی و هزینه های جاری آنها، تشکیل تیم کارشناسی برای اصلاح اساسنامه­ها، اقدامات حقوقی بمنظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از خروج اعضای هیئت مدیره صندوق­های مسئله­دار از کشور، تشکیل جلسات مستمر با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی و نظایر آن اعلام نمود. وی همچنین اظهار داشت: تعداد کل سپرده گذاران این واحدها که در ابتدای سال نودوهفت معادل ۱۲۲۵۲۱۸ نفر بود، در پایان همانسال به رقم ۶۶۸۵۰۸ نفر کاهش یافت. ضمن اینکه این تعداد نیز طی سال جاری و تا پایان آبان ماه به عدد ۱۷۰۷۷۲ نفر تنزل یافته است. علاوه بر این، سرجمع معوقات صندوق ها نیز که در ابتدای سال ۹۷ به ۱۲۵۰۵۷۵ میلیون ریال بالغ میشد در پایان سال گذشته به مبلغ ۷۱۲۷۰۴ میلیون ریال و در هفت ماهه سالجاری نیز این میزان به ۳۳۰۵۲۰ میلیون ریال کاهش یافته است. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خاتمه افزود: لازم به ذکر است در راستای پیگیری ها و اقدامات بعمل آمده از طریق دادسرای جرایم پولی و بانکی، پلیس امنیت، ادارات کل اطلاعات و شورای تأمین، تلاش سازمان بر استمرار کنترل و ساماندهی نهایی واحدهای اعتباری و دقت ویژه در راستای پیشگیری از بحران­های احتمالی متمرکز شده است.  
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

خبر جدید   به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی


تاریخ خبر: // کد خبر: 73316 // //

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد: به گزارش پات، دکتر حسین شیرزاد رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در تشریح آخرین وضعیت ساماندهی واحدهای اعتباری و نتایج ناشی از برنامه هدفمنداین سازمان در راستای تعیین تکلیف نهایی اینگونه واحدها اعلام کرد: تعداد این واحدها از ۶۷۳ مورد در سال ۹۷ به ۴۵ مورد تا پایان آبان ماه ۹۸ تقلیل یافته است. دکتر شیرزاد اهم اقدامات صورت گرفته در این خصوص را برگزاری جلسات مستمر برای تحلیل وضعیت مالی واحدهای دارای بحران، فشار برای وصول مطالبات، پیگیری تعدیل واحدها، کاهش نیروی انسانی و هزینه های جاری آنها، تشکیل تیم کارشناسی برای اصلاح اساسنامه­ها، اقدامات حقوقی بمنظور حفظ حقوق سهامداران و جلوگیری از خروج اعضای هیئت مدیره صندوق­های مسئله­دار از کشور، تشکیل جلسات مستمر با مدیران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسی بانک مرکزی و نظایر آن اعلام نمود. وی همچنین اظهار داشت: تعداد کل سپرده گذاران این واحدها که در ابتدای سال نودوهفت معادل ۱۲۲۵۲۱۸ نفر بود، در پایان همانسال به رقم ۶۶۸۵۰۸ نفر کاهش یافت. ضمن اینکه این تعداد نیز طی سال جاری و تا پایان آبان ماه به عدد ۱۷۰۷۷۲ نفر تنزل یافته است. علاوه بر این، سرجمع معوقات صندوق ها نیز که در ابتدای سال ۹۷ به ۱۲۵۰۵۷۵ میلیون ریال بالغ میشد در پایان سال گذشته به مبلغ ۷۱۲۷۰۴ میلیون ریال و در هفت ماهه سالجاری نیز این میزان به ۳۳۰۵۲۰ میلیون ریال کاهش یافته است. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خاتمه افزود: لازم به ذکر است در راستای پیگیری ها و اقدامات بعمل آمده از طریق دادسرای جرایم پولی و بانکی، پلیس امنیت، ادارات کل اطلاعات و شورای تأمین، تلاش سازمان بر استمرار کنترل و ساماندهی نهایی واحدهای اعتباری و دقت ویژه در راستای پیشگیری از بحران­های احتمالی متمرکز شده است.  
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: به بار نشستن برنامه هدفمند سازمان مرکزی تعاون روستایی در جهت ساماندهی واحدهای اعتبار ی

خبر جدید   دکتر شیرزاد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اعلام کرد ؛


آخرین اخبار

پربازدید