شبکه کشاورزی ایران | برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات یکپارچگی اراضی ویژه کارشناسان پهنه های کشاورزی بروجرد

تاریخ خبر: // کد خبر: 51892 // //

برگزاری کارگاه آموزشی قوانین و مقررات یکپارچگی اراضی ویژه کارشناسان پهنه های کشاورزی بروجردکارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ویژه کارشناسان پهنه مستقر مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد برگزار شد. این کارگاه آموزشی توسط مدیریت اموراراضی استان لرستان و باهمکاری مرکز آموزش و تحقیقات استان و با هدف آگاه سازی و توانمند سازی کارشناسان بخش کشاورزی در مرکز آموزش

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات یکپارچگی و جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی ویژه کارشناسان پهنه مستقر مراکز جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد برگزار شد.
این کارگاه آموزشی توسط مدیریت اموراراضی استان لرستان و باهمکاری مرکز آموزش و تحقیقات استان و با هدف آگاه سازی و توانمند سازی کارشناسان بخش کشاورزی در مرکز آموزش جهادکشاورزی برگزار شد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با موضوعات اهمیت یکپارچگی زمین های کشاورزی، مفاد قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی قانون، نحوه فعالیت کارگروه های استانی و شهرستانی، دستورالعمل ماده ۱۲ موضوع ماده ۶ قانون جلوگیری ازخردشدن اراضی کشاورزی و …. آشنا شدند.

در پایان این دوره آموزشی به صورت میدانی از طرح یکپارچه شده ۲۱۶ هکتاری روستای کپرجودکی بازدید بعمل آمد.
منبع :: http://www.laoi.irآخرین اخبار

پربازدید