تاریخ خبر: // کد خبر: 73060 // //

بازدید معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازانبارهای استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

بازدید معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازانبارهای استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیراستان کرمان گفت: درسفر یکروزه آقای مهندس علیزاده عضو هیئت مدیره ومعاون امور بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان کرمان،درتاریخ ششم آذر ماه،از انبارهای مرکزی استان کرمان بازدیدبعمل آمد دراین سفر آقایان فرزام پوررمضان(مشاورمدیرعامل ومدیرهماهنگی اموراستانها) وعباس افچنگی(کارشناس مسئول اموراستانها) نیز حضور داشتند مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان افزود: آقای مهندس علیزاده دربازدیداز عملیات کیسه گیری کودفله،رضایت خودرا ازوزن مناسب کیسه های کود اعلام نمودند.

خبر جدید   گزارش بازدید و پایش توزیع کود شهرستان بندرعباس

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: بازدید معاون بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازانبارهای استان کرمانآخرین اخبار

پربازدید