تاریخ خبر: // کد خبر: 102824 // //

بازدیدهای کارشناسان مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

بازدیدهای میدانی کارشناسان مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص محصولات مختلف باغی بطور منظم انجام می شود.

بازدیدهای کارشناسان مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

به گزارش خبر نگار ما بازدیدکارشناسان مدیریت باغبانی استان از باغات بادام دراراضی شیبدار شهرستان نیشابور و باغات انگور دیم شهرستان فیروزه ، بازدید از نهالستان گردو پیوندی نهالستان آقای رحمانی در خراسان شمالی و بازدید از مزارع کیل گیری زیره و گل محمدی درشهرستانهای کلات و کاشمر  بخشی از بازدیدهای فنی طی روزهای اخیر بوده است.
همچنین بازدید از گلخانه های شهرستان مشهد جهت وضعیت کشت و نشاء سبزی وصیفی در گلخانه هابرای  عرضه به  بازار ،  بازدید از فرآیندهای پیوند گردو در مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان، بازدید از بررسی وضعیت سرمازدگی باغات گردو در اراضی شیبدار و بازدید از باغات پسته دراراضی شیبدار  را می توان جزو سلسله بازدیدهای  کارشناسان باغبانی خراسان رضوی درروزهای گذشته نام برد.

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید منبع :: بازدیدهای کارشناسان مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاور …

خبر جدید   برگزاری جلسه بررسی پیشرفت فیزیکی طرح های سیستم های ن ...


آخرین اخبار

پربازدید