شبکه کشاورزی ایران | افتتاح پردیس ارزیابی و توانمندسازی مدیران جهاد کشاورزی استان خوزستان

تاریخ خبر: // کد خبر: 52011 // //

افتتاح پردیس ارزیابی و توانمندسازی مدیران جهاد کشاورزی استان خوزستاندر مراسمی با حضور رئیس نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، پردیس ارزیابی، توانمندسازی مدیران کنونی و تربیت مدیران آینده در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان افتتاح شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، رییس گروه نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در

در مراسمی با حضور رئیس نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی، پردیس ارزیابی، توانمندسازی مدیران کنونی و تربیت مدیران آینده در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان افتتاح شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، رییس گروه نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه پردیس ارزیابی، توانمندسازی مدیران و تربیت مدیران آینده در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: این وزارت اولین دستگاه اجرایی در کسب گواهی احراز صلاحیت شایستگی مدیران است و سازمان جهادکشاورزی خوزستان پانزدهمین استانی است که کانون ارزیابی در آن راه‌اندازی می‌شود.

ابوالقاسم ورداسبی افزود: تاکنون ۴ هزار نفر در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها ارزیابی و ۳۲ درصد آنها موفق به اخذ امتیاز لازم شده‌اند که باید دوره‌های مدیریتی را طی کنند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان نیز در این مراسم رویکردهای اساسی این پروژه را توانمندسازی مدیران کنونی، شناسایی منابع انسانی واجد شرایط تصدی پست‌های مدیریتی، ارزیابی شایستگی‌های حرفه ای مدیریتی آنان و توانمندسازی آنها برای تصدی پست‌های مدیریتی و کمک به ارتقای اثربخشی فعالیت‌های مدیریتی عنوان کرد.

کیخسرو چنگلوایی افزود: گروه هدف مدیران شامل مدیران میانی و مدیران پایه و گروه هدف مدیران آینده، کارشناسان و کارشناسان مسئول واجد شرایط احراز هستند.

وی مهمترین اهداف این پروژه را ترویج و احصای بستر استقرار شایسته‌سالاری در وزارت، برخورداری از یک برنامه جامع و راهبردی برای توانمندسازی، به‌گزینی، توسعه و پرورش مدیران، مدون شدن تجربیات شغلی مدیران و جلوگیری از خروج این تجربیات از وزارت، برخورداری از بانک مدیران شایسته و مستعد برای انتخاب و انتصاب های مدیریتی، شناسایی نیازهای آموزشی و سرمایه‌گذاری هدفمند برای توانمندسازی منابع انسانی، بهبود وضعیت نظام حفظ و نگهداشت منابع انسانی و ایجاد زمینه ای مناسب برای تقویت انگیزش در منابع انسانی بیان کرد.

چنگلوایی ادامه داد: مدیریت در سازمان جهاد کشاورزی تفاوت‌های زیادی با سایر سازمان‌ها دارد از جمله اینکه این سازمان متولی تولید غذا و تأمین امنیت غذایی افراد جامعه است و مراجعه کنندگان به این سازمان نیز متفاوت هستند، افزایش سریع جمعیت و در کنار آن نیاز به غذای بیشتر باعث می‌شود که مدیران این سازمان از دانش کافی و آینده نگری برخوردار باشند همچنین ظرفیت‌های مغفول و ناشناخته زیادی در زیربخش‌های مختلف این سازمان وجود دارد که با آموزش می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه کرد.
منبع :: http://www.maj.irآخرین اخبار

پربازدید