تاریخ خبر: // کد خبر: 81220 // //

اسبهای استان بوشهر با میکروچیپ هویت گذاری می شوند

اسب های کشور با عملیات میکروچیپ گذاری هویت گذاری می شوند و شناسه نصب شده برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی که با اسب در ارتباط هستند معتبر میباشد.

اسبهای استان بوشهر با میکروچیپ هویت گذاری می شوند

اسبهای استان بوشهر با میکروچیپ هویت گذاری می شونداسب های کشور با عملیات میکروچیپ گذاری هویت گذاری می شوند و شناسه نصب شده برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی که با اسب در ارتباط هستند معتبر میباشد. مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: براساس قانون نظام جامع دامپروری کشور، عملیات میکروچیپ گذاری اسبهای کشور به مؤسسه تحقیقات علوم دامی واگذار شده و شناسه نصب شده توسط مؤسسه مذکور برای تمامی افراد حقیقی و حقوقی که با اسب در ارتباط هستند معتبر میباشد. محمدصادق یزدان شناس افزود: براساس هماهنگی به عمل آمده بین معاونت امور تولیددات دامدی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور، از شرکت اسد بهدای فاقدد هویدت شناسایی(شماره گوش و میکروچیپ( در جشنوارههای زیبایی و اصلاح نژادی ممانعت به عمل میآید. یزدان شناس اظهار داشت: براساس تفاهم نامه مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامدی کشدور، هیچ نهاد و ارگان دیگری حق نصب میکروچیپ و شناسه بر اسبهای کشور را ندارد. وی عنوان نمود: پرورش دهندگان اسب استان میتوانند جهت هویت گذاری اسبهای خود به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در مرکز استان و یا شهرستان دشتستان مراجعه و درخواست کتبی خود را جهت اجرای عملیات میکروچیپ گذاری ارائه دهند. اخبار مرتبط کلمات کلیدیثبت دیدگاهنام : ایمیل : دیدگاه :نام :
پست الکترونیک :
دیدگاه :

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: اسبهای استان بوشهر با میکروچیپ هویت گذاری می شوند

خبر جدید   لیست خدمات دفاتر پیشخوان


آخرین اخبار

پربازدید