شبکه کشاورزی ایران | ارتقای نظام زراعی کشور از طبیعت محوری به دانش و تکنولوژی محوری

تاریخ خبر: // کد خبر: 45443 // // //

ارتقای نظام زراعی کشور از طبیعت محوری به دانش و تکنولوژی محوریدکتر شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:
در خبرها به نقل از وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد خرید گندم از ۸ میلیون تن فراتر رفت؛ با توجه به شرایط اقلیمی کشور این یک اعلام عادی نیست و از چند جهت قابل تامل است :
۱ – با توجه به وضعیت اقلیمی سال زراعی گذشته و اعلام مراجع رسمی مبنی بر کم بارشی بی سابقه کشور در ۵۰ سال گذشته و به همین نسبت کاهش سهم کشاورزی از بارش و آب، بطور طبیعی انتظار می رفت تولید محصولات کشاورزی و بویژه گندم کاهش یابد، ولی با این حساب مشخص شد که تولید نه تنها کاهش نیافته بلکه مطابق برنامه افزایش هم داشته است
۲ – در سنوات گذشته، نظام زراعی کشور کشاورزی متاثر از اقلیم و محیط طبیعی بود بطوریکه در سال های تر سالی شاهد افزایش تولید و به همین منوال در سال های خشک سالی شاهد کاهش محصولات بودیم و این برای اولین بار است تولید از تغییرات محیطی متاثر نمی شود.
۳ – کشاورزی به سبب ماهیتش مستمرا در معرض و متاثر از تغییرات طبیعی می باشد و به همین علت تولید همواره با ریسک بالا وحتی عدم حتمیت همراه بوده و بشر تلاش نموده با فن و تکنولوژی میزان وابستگی آن را به عوامل طبیعی کم ومتاثر از دانش و فن آوری پایدار نماید .
ارتقای کارایی نظام زراعی کشور از طریق تجهیز آن به تکنولوژی و فن آوری های پیشرفته و مدرن و ماشینی با محوریت بهره وری در نهاده های تولید از جمله آب، راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در پایداری و افزایش تولید در سال های اخیر بوده است نظام زراعی کشور به بذور مقاوم به خشکی پربازده و گواهی شده؛ بکارگیری سیستم های آبیاری و تغذیه نوین و اجرای اصول و موازین مهندسی تجهیز گردیده تا تاثیرات کشاورزی و تولید از مخاطرات طبیعی نظیر کم بارشی، کاهش یافته و مهار گردد تا وابستگی و اتکای تولید به مولفه های طبیعی کم شود و در نتیجه کشاورز ی به نظام زراعی ” دانش و مدیریت محور ” دست یافته و به این خاطر است علی رغم خشکی و کم بارشی بی سابقه در پنجاه سال اخیر ، تولید گندم در کشور نه تنها از شرایط محیطی متاثر نگردیده بلکه مطابق برنامه پایدار و افزایش داشته است.

دکتر شاهرخ رمضان نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:
در خبرها به نقل از وزیر جهاد کشاورزی اعلام شد خرید گندم از ۸ میلیون تن فراتر رفت؛ با توجه به شرایط اقلیمی کشور این یک اعلام عادی نیست و از چند جهت قابل تامل است :
۱ – با توجه به وضعیت اقلیمی سال زراعی گذشته و اعلام مراجع رسمی مبنی بر کم بارشی بی سابقه کشور در ۵۰ سال گذشته و به همین نسبت کاهش سهم کشاورزی از بارش و آب، بطور طبیعی انتظار می رفت تولید محصولات کشاورزی و بویژه گندم کاهش یابد، ولی با این حساب مشخص شد که تولید نه تنها کاهش نیافته بلکه مطابق برنامه افزایش هم داشته است
۲ – در سنوات گذشته، نظام زراعی کشور کشاورزی متاثر از اقلیم و محیط طبیعی بود بطوریکه در سال های تر سالی شاهد افزایش تولید و به همین منوال در سال های خشک سالی شاهد کاهش محصولات بودیم و این برای اولین بار است تولید از تغییرات محیطی متاثر نمی شود.
۳ – کشاورزی به سبب ماهیتش مستمرا در معرض و متاثر از تغییرات طبیعی می باشد و به همین علت تولید همواره با ریسک بالا وحتی عدم حتمیت همراه بوده و بشر تلاش نموده با فن و تکنولوژی میزان وابستگی آن را به عوامل طبیعی کم ومتاثر از دانش و فن آوری پایدار نماید .
ارتقای کارایی نظام زراعی کشور از طریق تجهیز آن به تکنولوژی و فن آوری های پیشرفته و مدرن و ماشینی با محوریت بهره وری در نهاده های تولید از جمله آب، راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در پایداری و افزایش تولید در سال های اخیر بوده است نظام زراعی کشور به بذور مقاوم به خشکی پربازده و گواهی شده؛ بکارگیری سیستم های آبیاری و تغذیه نوین و اجرای اصول و موازین مهندسی تجهیز گردیده تا تاثیرات کشاورزی و تولید از مخاطرات طبیعی نظیر کم بارشی، کاهش یافته و مهار گردد تا وابستگی و اتکای تولید به مولفه های طبیعی کم شود و در نتیجه کشاورز ی به نظام زراعی ” دانش و مدیریت محور ” دست یافته و به این خاطر است علی رغم خشکی و کم بارشی بی سابقه در پنجاه سال اخیر ، تولید گندم در کشور نه تنها از شرایط محیطی متاثر نگردیده بلکه مطابق برنامه پایدار و افزایش داشته است.


جهت مشاهده خبر در مرجع لطفا

اینجا
کلیک کنید.
برچسب های خبر:


آخرین اخبار

پربازدید