تاریخ خبر: // کد خبر: 97103 // //

اخبار > پیام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به مناسبت “روز ملّی بهره‌وری”

امروزه توجه به”بهره‌وری” به دلیل تأثیر آن در رشد و شکوفایی اقتصادی، کنترل تورم و دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی مورد توجه ملل در حال توسعه قرار گرفته است که نادیده انگاشتن اهمیّت آن می‌تواند برای هر جامعه‌ای نتایج منفی دربر‌داشته باشد. هوشیارانه و آگاهانه عمل کردن در فرآیندهای تولید و استفاده از منابع و امکانات با قابلیت‌های کیفی بالا می‌تواند ما را به بهره‌وری نزدیک کند.

اخبار > پیام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به مناسبت “روز ملّی بهره‌وری”

پیام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به مناسبت “روز ملّی بهره‌وری”
امروزه توجه به”بهره‌وری” به دلیل تأثیر آن در رشد و شکوفایی اقتصادی، کنترل تورم و دستیابی به سطح بالای استاندارد زندگی مورد توجه ملل در حال توسعه قرار گرفته است که نادیده انگاشتن اهمیّت آن می‌تواند برای هر جامعه‌ای نتایج منفی دربر‌داشته باشد. هوشیارانه و آگاهانه عمل کردن در فرآیندهای تولید و استفاده از منابع و امکانات با قابلیت‌های کیفی بالا می‌تواند ما را به بهره‌وری نزدیک کند.
لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: اخبار > پیام مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به مناسبت “روز ملّی بهره‌وری”

خبر جدید   آگهی مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید ۰۰۰ر۳۰ تن روغن خام سویا


آخرین اخبار

پربازدید