تاریخ خبر: // کد خبر: 106948 // //

آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  از ابتدای سال جاری تاکنون

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان با بیان مطلب گفت: در جهت حمایت از حقوق کشاورزان، در عملیات پایش، کنترل و نظارت بر کودهای توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران توزیع به جهت جلوگیری از ورود کودهای ناسالم و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور، از تمامی کودهای شیمیایی وارده به استان نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج ارسال می شود .هزار جریبی افزود: از ابتدای  سال جاری  تاکنون حدود ۶ مورد به میزان۱۸۰۰ تن از انواع کودهای شیمیایی ارسالی به انبارهای سازمانی و انبارهای کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان نمونه برداری شده است  این  کود ها شامل  کلرور پتاسیم  و نیترات  آمونیوم  سولفات  است که پس از تائید کیفیت و اصالت کود، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است .

خبر جدید   عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ۱۱ماهه ۱۳۹۸

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید
منبع :: آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنونآخرین اخبار

پربازدید